Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 127, 1971

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 16.09.2004 nr 108

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285) lisas tehakse muudatused, mis on toodud määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2004. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Sotsiaalministri 16. septembri 2004. a määruse nr 108 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»
lisa

«Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muudatused:

1) read nr 243–245 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

243 brivudiin J05AB82 BRIVUMEN tablett 125 mg N1 Berlin-Chemie 50%              
244 brivudiin J05AB82 BRIVUMEN tablett 125 mg N7 Berlin-Chemie 50%              
245 brivudiin J05AB82 BRIVUMEN tablett 125 mg N35 Berlin-Chemie 50%              

2) loetelu täiendatakse reaga nr 3422 järgmises sõnastuses:

3422 amiodaroon C01BD01 AMIOKORDIN tablett 200 mg N60 KRKA, d.d. 50%   75% (I47-I49)* *rev kardioloogil ja pediaatril      

3) loetelu täiendatakse ridadega nr 3425–3426 järgmises sõnastuses:

3425 bupropioon N06AX81 WELLBUTRIN SR TABLETS tablett 150 mg N30 Glaxo Group 50%              
3426 bupropioon N06AX81 WELLBUTRIN SR TABLETS tablett 150 mg N60 Glaxo Group 50%              

4) loetelu täiendatakse ridadega nr 3427–3429 järgmises sõnastuses:

3427 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 60 mg N7 MSD 50%              
3428 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 90 mg N7 MSD 50%              
3429 etorikoksiib M01AH80 ARCOXIA tablett 120 mg N7 MSD 50%              

5) loetelu täiendatakse ridadega nr 3431–3432 järgmises sõnastuses:

3431 oomega-3-rasvhappe etüülestrid C10AX80 OMACOR pehmekapsel 1000 mg N28 Pronova Biocare 50%              
3432 oomega-3-rasvhappe etüülestrid C10AX80 OMACOR pehmekapsel 1000 mg N100 Pronova Biocare 50%              

6) loetelu täiendatakse reaga nr 3433 järgmises sõnastuses:

3433 paroksetiin N06AB05 PAROXAT kaetud tablett 20 mg N30 Glaxo Group 50%              

7) loetelu täiendatakse ridadega nr 3434–3437 järgmises sõnastuses:

3434 pravastatiin C10AA03 PRAVAHEXAL 10 tablett 10 mg N30 Hexal AG 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
3435 pravastatiin C10AA03 PRAVAHEXAL 20 tablett 20 mg N30 Hexal AG 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
3436 pravastatiin C10AA03 PRAVAHEXAL 30 tablett 30 mg N30 Hexal AG 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      
3437 pravastatiin C10AA03 PRAVAHEXAL 40 tablett 40 mg N30 Hexal AG 50%   75% E78*; I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *(4)      

8) loetelu täiendatakse ridadega nr 3443–3444 järgmises sõnastuses:

3443 ramipriil C09AA05 CORPRIL kapsel 2,5 mg N30 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      
3444 ramipriil C09AA05 CORPRIL kapsel 5 mg N30 Ranbaxy 50%   75% (I10-I13)*; I15*; I50 *(1)      

9) loetelu täiendatakse ridadega nr 3439–3440 järgmises sõnastuses:

3439 sertraliin N06AB06 SERTRAL 50 tablett 50 mg N28 Hexal AG 50%              
3440 sertraliin N06AB06 SERTRAL 100 tablett 100 mg N28 Hexal AG 50%              

10) loetelu täiendatakse reaga nr 3441 järgmises sõnastuses:

3441 fentanüül N02AB03 DUROGESIC TTS 75 mcg/h N5 Janssen 50%         100% (C00-D48)*,** *rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist,
**soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist.

11) rida nr 3154 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3154 peginterferoon alfa-2a L03AB11 PEGASYS 180 mcg süstelahus eeltäidetud süstlas 180 mcg/0,5 ml N1 Roche 50%         100% B18.2* *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil vastavalt Eesti ravijuhisele, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

12) read nr 1054, 1056 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1054 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 3 000 000 TÜ 0,5 ml 0,5 ml N1 Roche 50%         100% B18.2*; C64**; (C82-C85)**; (C91-C92)**; D45**; D47** *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil vastavalt Eesti ravijuhisele
**rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist
1056 interferoon alfa L03AA04 ROFERON-A süstelahus 9 000 000 TÜ 0,5 ml 0,5 ml N1 Roche 50%         100% B18.2*; (C00-D48)** *rv gastroenteroloogil ja infektsionistil vastavalt Eesti ravijuhisele
**rv onkoloogil ja hematoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist

13) read nr 1932–1947 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1932 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10 mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1933 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10 mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1934 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10 mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1935 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 10 MG tablett 10 mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% (C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1936 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1937 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1938 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1939 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 20 MG tablett 20mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% (C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1940 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40 mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1941 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40 mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1942 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40 mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1943 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 40 MG tablett 40 mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% (C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid
1944 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80 mg N100 Mundipharma Austria 50%              
1945 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80 mg N25 Mundipharma Austria 50%              
1946 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80 mg N28 Mundipharma Austria 50%              
1947 oksükodoon N02AA05 OXYCONTIN TABLETS 80 MG tablett 80 mg N56 Mundipharma Austria 50%         100% (C00-D48)* *rev onkoloogil, hematoloogil, anestesioloogil ja Eesti Vähiliidu koduse toetusravi arstil patsientidele, kellel suukaudne morfiin tekitab kõrvaltoimeid

14) rida nr 31398 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3139 medroksüprogesteroon L02AB02 FARLUTAL tablett 500 mg N30 Pharmacia Enterprises 50%         100% (C00-D48)* *rv onkoloogil ja hematoloogil

15) rida nr 1954 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1954 olansapiin N05AH03 ZYPREXA tablett 5 mg N28 Eli Lilly Export S.A. 50%              

16) rida nr 3403 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3403 kvetiapiin N05AH04 SEROQUEL tablett 100 mg N60 AstraZeneca UK Ltd. 50%              

17) read nr 1263–1270 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1263 klaritromütsiin J01FA09 KLACID 250 MG TABS tablett 250 mg N10 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1264 klaritromütsiin J01FA09 KLACID 250 MG TABS tablett 250 mg N14 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1265 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25 mgml 100 ml N1 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1266 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 25 mgml 60 ml N1 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1267 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 50 mgml 100 ml N1 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1268 klaritromütsiin J01FA09 KLACID PEDIATRIC SUSPENSION suspensioonigraanulid 50 mgml 60 ml N1 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1269 klaritromütsiin J01FA09 KLACID SR retardtablett 500 mg N5 Abbott Laboratories S.A. 50%              
1270 klaritromütsiin J01FA09 KLACID SR retardtablett 500 mg N7 Abbott Laboratories S.A. 50%              

18) read nr 1053, 1055, 1057 tunnistatakse kehtetuks;

19) rida nr 3152 tunnistatakse kehtetuks;

20) read nr 2524, 2525, 2527, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2536, 2538, 2539, 2541, 2543, 2544, 2546, 2548, 2549, 2550, 2551 tunnistatakse kehtetuks.

Lühendite selgitus:

rv – ravimi väljakirjutamise õigus

rev – ravimi esmane väljakirjutamise õigus

(1) rv juhul, kui monoteraapia beeta-adrenoblokaatori ja monoteraapia tiasiididiureetikumiga pole olnud efektiivne või on vastunäidustatud

(2) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus ainult primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt pole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l

(3) rv Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega

(4) rev endokrinoloogil ja kardioloogil, väljakirjutamise õigus primaarse hüperkolesteroleemia näidustusel, kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 7,8 mmol/l; müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri (koronaarangioplastika ja aortokoronaarne šunteerimine) järgselt, kui kolesterooli sisaldus veres on 5,5 mmol/l või suurem

(5) rv juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json