Teksti suurus:

Koolipiimatoetuse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 68, 471

Koolipiimatoetuse andmine

Vastu võetud 17.09.2004 nr 298

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) § 24 lõigete 1 ja 3, EL nõukogu määruse 1255/1999/EÜ, millega kehtestatakse piima- ja piimatooteturu ühine korraldus (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 48–72), artikli 14 lõike 2 ning Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, milles sätestatakse EL nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 2 lõike 1 punkti c alusel.

§ 1. Isikud, kellele pakutakse piima ja piimatooteid, mille pakkumiseks antakse koolipiimatoetust

Koolipiimatoetust antakse piima ja piimatoodete pakkumiseks lisaks Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artikli 2 lõike 1 punktides a ja b nimetatud isikutele ka gümnaasiumiõpilastele ning põhihariduse baasil kutseõppeasutuses õppivatele õpilastele.

§ 2. Piima ja piimatoodete maksumuse ja vastava toetusmäära vahe osaline katmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõikes 2 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse ja Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artiklis 4 nimetatud vastava toetusmäära vahe kaetakse riigieelarve vahenditest «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 24 lõikes 2 nimetatud piirhindade piires 1. oktoobrist 2004. a kuni 30. juunini 2005. a 3 krooni 12 senti ühe liitri toote kohta.

(2) Lõikes 1 nimetatud summa peab kajastuma abisaaja tasutud hinnas.

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json