Teksti suurus:

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 129, 1990

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides

Vastu võetud 21.09.2004 nr 52

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 161 lõike 2 alusel.

§1. Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides

Munitsipaalkoolid, mille juures olevas või moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides on järgmised:
1) Kuusalu Keskkool – 14 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
2) Lauka Põhikool – 4 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
3) Kärdla Ühisgümnaasium – 6 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
4) Iisaku Gümnaasium – 20 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
5) Narva Paju Kool – 14 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
6) Vaimastvere Põhikool – 24 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
7) Adavere Põhikool – 10 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
8) Voore Põhikool – 12 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
9) Järva-Jaani Gümnaasium – 15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
10) Noarootsi Kool – 16 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
11) Kasari Põhikool – 10 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
12) Väike-Maarja Gümnaasium – 22 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
13) Viluste Põhikool – 18 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
14) Tõstamaa Keskkool – 30 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
15) Kilingi-Nõmme Gümnaasium – 5 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
16) Viira Kool – 15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
17) Vändra Gümnaasium – 5 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
18) Vana-Vigala Põhikool – 15 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
19) Torgu Põhikool – 9 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
20) Ala Põhikool – 18 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta;
21) Krabi Põhikool – 35 riiklikult toetatavat õpilaskodu kohta.

§2. Rakendussätted

Haridusministri 1. oktoobri 2003. a määrus nr 52 (RTL 2003, 107, 1659; 2003, 118, 1896; 2004, 16, 238) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS