Teksti suurus:

Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 128, 1982

Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus1

Vastu võetud 22.09.2004 nr 118

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 21 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kinnitatakse tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus.

§ 2. Tiheasustusega piirkonnad

Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus, on järgmised:
1) Tallinn;
2) Kohtla-Järve.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 30. septembril 2004.


1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json