Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 131, 2021

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 30.09.2004 nr 185

Määrus kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» (RT I 2004, 13, 86; 41, 278) § 7 lõike 10 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruses nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» (RTL 2004, 43, 279) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind, kaasa arvatud käibemaks ja kõik muud maksud, välja arvatud kauba pakendile kehtestatud tagatisraha.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui kauba pakendile on «Pakendiseaduse» (RT I 2004, 41, 278) alusel määratud tagatisraha, avaldatakse sellises pakendis kauba müügihind kahes osas, näidates eraldi kaubaühiku hinna ja sellele lisatava pakendi tagatisraha suuruse.»

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json