Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 132, 2044

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k "Kohanimenõukogu moodustamine" muutmine

Vastu võetud 05.10.2004 nr 745

«Kohanimeseaduse» (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148) § 20 alusel teha Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduses nr 478-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RTL 2004, 94, 1471) järgmised muudatused:

1. Arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Tiit Sepp.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets ja liikmeks Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor Valdek Pall.

3. Lugeda Jüri Jagomäe ametinimetuseks Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli teadur, ASi Regio geoekspert.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT