Teksti suurus:

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2007
Avaldamismärge:RTL 2004, 134, 2076

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Vastu võetud 07.10.2004 nr 126

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258; 53, 373) § 57 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse selliste võõrliikide nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse tehistingimustes kasvatamiseks või pidamiseks on keelatud.

§ 2. Looduslikku tasakaalu ohustavad taimeliigid

Looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on:
1) Heracleum mantegazzianum – hiid-karuputk, mille Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
2) Heracleum sosnowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51 (õ).

§ 3. Looduslikku tasakaalu ohustavad loomaliigid

(1) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgroogsed loomad on:
1) Castor canadensis – kanada kobras, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
2) Cervus nippon – tähnikhirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
3) Dama dama – kabehirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
4) Lutra canadensis – kanada saarmas, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
5) Mustela vison – ameerika naarits ehk mink, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
6) Nyctereutes procyonoides – kährikkoer, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
7) Odocoileus virginianus – valgesaba-pampahirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90);
8) Ondatra zibethicus – ondatra, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
9) Oryctolagus cuniculus – küülik (looduslik vorm), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
10) Ovis ammon – muflon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
11) Sciurus carolinensis – hall orav, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 1990;
12) Oxyura jamaicensis – valgepõsk-händpart, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 39 90.

(2) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgrootud loomad on:
1) Astacus leptodactylus – kitsasõraline vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
2) Orconectes limosus – ogapõskne vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
3) Pacifascatus leniusculus – signaalvähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
4) Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kollane kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00 (õ);
5) Bursaphelenchus xylopilus (Steiner ja Buhrer) – männi-laguuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
6) Hyphantria cunea Drury – ameerika valgekaruslane, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00;
7) Megachile rotundata (Fabricius) (syn. Apis pacifica Panzer), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00.

§ 4. Määruse jõustumine

Määruse § 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

Õiend

RTL 140, 4. 11. 2004

Lugeda RTL 2004, 134, 2076 avaldatud keskkonnaministri 7. oktoobri 2004. a määruse nr 126 «Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri» § 2 punkti 2 sõnastus «Heracleum sosnkowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51» õigeks järgmiselt: «Heracleum sosnowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51.»;

Lugeda § 3 lg 2 punkti 4 sõnastus «Globodera rostochiensis – Wollenweber kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00» õigeks järgmiselt: «Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kollane kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;».

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json