Teksti suurus:

Valimisseaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 71, 501

Valimisseaduste muutmise seadus

Vastu võetud 22.09.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. oktoobri 2004. a otsusega nr 695

§ 1. Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 90, 601; 2004, 14, 93; 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaadile antakse registreerimisnumber. Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade nimekirjade kaupa. Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid pärast erakondade kandidaatidele numbrite andmist. Numbrite andmise järjekord erakondade vahel ning üksikkandidaatide vahel selgitatakse liisu heitmisega.»;

2) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade nimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Nimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi. Üksikkandidaadid kantakse kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade nimekirju registreerimisnumbrite järjekorras.»

§ 2. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 63, 387; 68, 407; 72, õiend; 2003, 90, 601; 2004, 6, 32) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaadile antakse registreerimisnumber. Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade ja valimisliitude nimekirjade kaupa. Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid pärast erakondade ja valimisliitude kandidaatidele numbrite andmist. Numbrite andmise järjekord erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel selgitatakse liisu heitmisega.»;

2) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade ja valimisliitude ringkonnanimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Ringkonnanimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna või valimisliidu nimi. Üksikkandidaadid kantakse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade ja valimisliitude ringkonnanimekirju registreerimisnumbrite järjekorras.»

§ 3. Riigikogu valimise seaduses (RT I 2002, 57, 355; 2003, 26, 156; 90, 601; 2004, 6, 32; 22, 148) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kandidaadile antakse registreerimisnumber. Registreerimisnumbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade ringkonnanimekirjade kaupa. Üksikkandidaatidele antakse registreerimisnumbrid pärast erakondade kandidaatidele numbrite andmist. Numbrite andmise järjekord erakondade vahel ning üksikkandidaatide vahel selgitatakse liisu heitmisega.»;

2) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade ringkonnanimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Ringkonnanimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi. Üksikkandidaadid kantakse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade ringkonnanimekirju registreerimisnumbrite järjekorras.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json