Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 71, 503

Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 29.09.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. oktoobri 2004. a otsusega nr 698

§ 1. Euroopa Parlamendi valimise seadust (RT I 2003, 4, 22; 90, 601; 2004, 6, 32; 14, 93; 30, 208) täiendatakse §-ga 75 1 järgmises sõnastuses:

« § 751. Euroopa Parlamendi liikme palk

Euroopa Parlamendi liikme palk on võrdne Riigikogu liikme ametipalgaga. Euroopa Parlamendi liikme palka makstakse riigieelarvest Riigikogu Kantselei kaudu. Hüvitisi Euroopa Parlamendi liikmele Eesti riigieelarvest ei maksta.»

§ 2. Seaduse rakendamine

Euroopa Parlamendi liikmetele makstakse palka alates 2004. aasta 20. juulist.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json