Teksti suurus:

Riigi territooriumi jaotus erinevate saasteainete sisalduse järgi välisõhus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RTL 2004, 137, 2109

Riigi territooriumi jaotus erinevate saasteainete sisalduse järgi välisõhus1

Vastu võetud 19.10.2004 nr 128

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» (RT I 2004, 43, 298) § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riigi territooriumi jagamine piirkondadeks esmatähtsate saasteainete sisalduse kontrollimiseks välisõhus.

§ 2. Riigi territooriumi piirkonnad

Riigi territoorium jaguneb erinevate saasteainete sisalduse järgi välisõhus järgmisteks piirkondadeks:
1) Põhja-Eesti piirkond, kuhu kuulub Harju maakond, Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond;
2) Lõuna-Eesti piirkond, kuhu kuulub Hiiu maakond, Jõgeva maakond, Järva maakond, Lääne maakond, Põlva maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond, Saare maakond, Tartu maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond.

1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json