Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 72, 507

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 "Volituste andmine "Loomatauditõrje seadusest" ja "Loomakaitseseadusest" tulenevate õigusaktide kehtestamiseks" muutmine

Vastu võetud 21.10.2004 nr 310

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566; 2004, 38, 257; 38, 258) § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5, § 13 lõike 6 ja § 22 lõike 7 alusel ning seoses asjaoluga, et «Loomakaitseseaduse» § 25 lõikest 3 ja § 26 lõikest 3 tulenevad volitusnormid tunnistati kehtetuks.

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruses nr 161 «Volituste andmine «Loomatauditõrje seadusest» ja «Loomakaitseseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2001, 45, 251; 2002, 101, 593; 2004, 27, 184) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja sõnad «, § 25 lõike 3 ning § 26 lõike 3»;

2) punktid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json