Teksti suurus:

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RTL 2000, 6, 63

Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine

Vastu võetud 13.12.1999 nr 82

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616) paragrahvi 4 lõike 4 alusel ja arvestades Euroopa Liidu direktiivide 89/654/EMÜ «Ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded töökohale» (EÜT L 393; 30.12.1989) ja 89/391/EMÜ «Abinõudest töötervishoiu ja tööohutuse täiustamiseks tööl» (EÜT L 183; 29.06.1989) nõudeid määran:

§ 1. Kehtestada «Esmaabi korraldus ettevõttes»
(1) Tööandja kohustused
1) Kindlustada esmaabivahendite olemasolu töökohtadel ja ruum, kus vajadusel saab anda esmaabi ja hoida kannatanut arstiabi saabumiseni.
2) Paigutada nähtavatele kohtadele juhendmaterjalid esmaabi andmise viisidest (plakatid, brožüürid jm näitlikud materjalid).
3) Määrata isik, kes vastutab esmaabivahendite korrashoiu eest.
Esmaabivahendite asukoht peab olema nõuetekohaselt märgistatud ja asetsema kergesti juurdepääsetavas kohas, samuti peavad olema nähtavale kohale välja pandud telefoninumbrid abi kutsumiseks (ühtne number 112).
4) Paigutada nähtavale kohale trükitult andmed töötajate kohta, kes oskavad anda esmaabi.
5) Selgitada töötajale, kuidas toimida tööõnnetuse korral, milliseid abivahendeid sel puhul kasutada, kust neid on võimalik saada ning kelle poole ja kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.
6) Tagada tööõnnetuse või töötaja haigestumise puhul esmaabivahendite kättesaadavus, esmaabi andmine kohapeal selleks koolitatud töötaja poolt, operatiivne sidevõimalus ettevõtteväliste teenistustega (ühtne number 112) ja vigastatu või haigestunu toimetamine kas tervishoiuasutusse või koju (vastavalt arsti korraldusele).

§ 2. Esmaabikoolitus
1) Esmaabikoolituse korra ettevõttes kehtestab seaduse alusel sotsiaalminister määrusega «Töötervishoiu ja tööohutuse alase välja- ja täiendõppe kord».

§ 3. Miinimumnõuded esmaabivahenditele väikeettevõttes või ettevõtte eraldiasetsevates struktuuriüksustes

1) steriilne haavatampoon 10 cm x 10 cm 2 pakki
  7,5 cm x 7,5 cm 2 pakki
2) rullside (laius 10 cm)   2 tk
3) plaastrid (eri suuruses)   vähemalt 12 tk

4) desinfitseeriva ainega immutatud tampoonid

haava puhastamiseks   vähemalt 6 tk
5) kinnitusplaaster   2 rulli
6) kolmnurkrätik   2 tk

7) steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga

2 tk
8) käärid või turvalõikur   1 tk
9) kaitsekindad   1 paar

10) kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks

1 tk
11) alumiiniumkihiga soojendustekk   1 tk
12) isekülmuv külmakompress   1 tk
13) esmaabivahendite kasutusjuhend   1 tk
14) esmaabi andmise juhend   1 tk

§ 4. Miinimumnõuded esmaabivahenditele ettevõttes või ettevõtte eraldiseisvates struktuuriüksustes töötajate arvuga üle 25

1) steriilne haavatampoon 10 cm x 10 cm 3 pakki
  7,5 cm x 7,5 cm 3 pakki
  5 cm x 5 cm 3 pakki
2) rullside (laius 10 cm)   2 tk
        (laius 15 cm)   2 tk
3) plaastrid (eri suuruses)   vähemalt 24 tk

4) desinfitseeriva ainega immutatud tampoonid haava puhastamiseks

vähemalt 12 tk
5) kinnitusplaaster   2 rulli
6) kolmnurkrätik   2 tk

7) steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga

2 tk
8) käärid või turvalõikur   1 tk
9) kaitsekindad   2 paari

10) kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks

1 tk
11) alumiiniumkihiga soojendustekk   1 tk
12) isekülmuv külmakompress   1 tk
13) esmaabivahendite kasutusjuhend   1 tk
14) esmaabi andmise juhend   1 tk

§ 5. Miinimumnõuded esmaabivahenditele M1 - ja N1-kategooria sõidukites (sõiduautod, traktorid)

1) steriilne esmaabisideme pakend haavatampooniga

2 tk
2) steriilne haavatampoon 10 cm x 10 cm 2 pakki
  10 cm x 20 cm 1 pakk
  30 cm x 60 cm 1 pakk
3) rullside (laius 10 cm)   1 tk
4) rullside (laius 15 cm)   1 tk
5) plaastrid (eri suuruses)   vähemalt 12 tk

6) desinfitseeriva ainega immutatud tampoonid haava puhastamiseks

vähemalt 6 tk
7) kinnitusplaaster   1 rull
8) rõhkside (laius vähemalt 10 cm)   1 tk
9) kaitsekindad   2 paari
10) kolmnurkrätik   1 tk
11) käärid või turvalõikur   1 tk

12) kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks

1 tk
13) kaelalahas (isekinnituv)   1 tk
14) esmaabivahendite kasutusjuhend   1 tk
15) esmaabi andmise juhend   1 tk

§ 6. Esmaabivahendid M2-, M3 -, N2- ja N3-kategooria sõidukites ja ühis- sõidukites peavad lisaks paragrahvis 5 toodule sisaldama:

1) elastne võrkside (jalale, peale – vähemalt 30 cm)

1 tk
2) alumiiniumkihiga soojendustekk   1 tk

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json