Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse rakendumisega seonduvate justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 10, 94

Riigi Teataja seaduse rakendumisega seonduvate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.01.2000 nr 1

Määrus kehtestatakse Riigi Teataja seaduse (RT I 1999, 10, 155; 57, 594) paragrahvi 24 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 4. septembri 1996. a määrusega nr 21 kinnitatud «Kinnistamisjuhendi» (RTL 1996, 102/103, 573; 1998, 244/245, 1009) punkti 36 esimeses lauses asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas ja ajalehes, mille määrab iga aasta 1. detsembriks justiitsminister» ja sama punkti viimases lauses sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 2. Justiitsministri 1. septembri 1997. a määruse nr 39 «Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord» (RTL 1997, 140, 805) punktide 11 ja 17 esimeses lauses, IV osa pealkirjas, punktides 18 ja 22 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded» ning punkti 11 alapunktist «g», punkti 17 alapunktist «e» ja punktist 23 jätta välja sõnad «Riigi Teataja Lisas».

§ 3. Justiitsministri 7. novembri 1997. a määrusega nr 45 kinnitatud «Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise ekspertnõukogu kodukorra» (RTL 1997, 181/182, 989; 1998, 353, 1481) punktist 14 jätta välja sõnad «Riigi Teataja Lisas» ja punktis 16 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 4. Justiitsministri 21. septembri 1998. a määrusega nr 38 kinnitatud «Ümberregistreerimata mittetulunduslike ühenduste sundlõpetamise korra» (RTL 1998, 287/288, 1173) punkti 11 lõikes 1 ja punkti 17 lõikes 1 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded» ning punkti 11 lõike 2 alapunktist «g», punkti 17 lõike 2 alapunktist «e», punktidest 20 ja 23 jätta välja sõnad «Riigi Teataja Lisas».

§ 5. Justiitsministri 3. novembri 1998. a määrusega nr 46 kinnitatud «Prokuröride konkursi- ja atesteerimiskomisjoni töökorra» (RTL 1998, 340/341, 1394; 1999, 7, 80; 71, 908; 148, 2095) punktides 2, 37 ja 46 asendada sõnad «Riigi Teataja Lisas» sõnadega «ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded».

§ 6. Justiitsministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 35 kinnitatud «Äriseadustiku § 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra» (RTL 1999, 114, 1485; 131, 1824) punktist 11 jätta välja sõnad «Riigi Teataja Lisas».

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json