Teksti suurus:

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 10, 99

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» muutmine

Vastu võetud 31.12.1999 nr 125

Vastavalt erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841) paragrahvi 2 lõikele 1 määran:

Asendada rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» (RTL 1996, 121, 634; 1997, 40, 218; 1998, 143/144, 546) lisa 1 ja 2 uute lisadega 1 ja 2 (juurde lisatud).

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

Lisa 1
rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» juurde

RIIGIVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID

  Erastamisest laekunud raha Erastatud varaga seotud võlgade katteks Erastamise kulude katteks Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi Sihtasutusele «Eesti Eluase» Stabiliseerimisreservi KOV omandireformi reservfondi KOV eluasemefondi Muud
Riigimaa 11A0 X X 1119 X 1148 1151 X 1106
Riiklikud eluruumid 12A3 X X X X X X 1261 1203
Riiklikud mitteeluruumid 13A6 X 1397 X X X X 1368 1300
Riigivara
(v.a riigimaa, riiklikud elu- ja mitteeluruumid)
14A9 1481 1494 1410 1423 1449 X X 1407

Lisa 2
rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» juurde

MUNITSIPAALVARA ERASTAMISE ERIARVETEL ÜLEKANNETE VIITENUMBRID

  Erastamisest laekunud raha Erastatud varaga seotud võlgade katteks Erastamise kulude katteks Stabiliseerimisreservi KOV omandireformi reservfondi KOV eluasemefondi KOV eelarvesse Muud
Munitsipaalomandis olevad eluruumid 22A0 X X 2244 2257 2260 2273 2202
Munitsipaalomandis olevad mitteeluruumid 23A3 X 2396 2341 2354 2367 2370 2309
Munitsipaalvara
(v.a munitsipaalelu- ja mitteeluruumid)
24A6 2480 2493 2448 2451 2464 2477 2406

/otsingu_soovitused.json