Teksti suurus:

"Relvaseadusest" tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 144, 2174

"Relvaseadusest" tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine

Vastu võetud 03.11.2004 nr 62

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653; 2003, 66, 449; 88, 594; 2004, 2, 7; 25, 170; 30, 208; 54, 388) § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 44 lõike 4, § 53 lõike 7, § 66 lõike 4 ja § 80 lõike 13 alusel.

§ 1. Relvalubade ja akti vormide kehtestamine

Määrusega kehtestatakse järgmised relvalubade vormid:
1) relvasoetamisloa vorm (lisa 1);
2) relvaloa vorm (lisa 2);
3) paralleelrelvaloa vorm (lisa 3);
4) relvakandmisloa vorm (lisa 4);
5) juriidilise isiku relvaloa vorm (lisa 5);
6) relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm (lisa 6);
7) relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel nõutav tegevusloa vorm (lisa 7);
8) relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise loa vorm (lisa 8).

(2) Määrusega kehtestatakse lisaks relvalubadele relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm (lisa 9).

§ 2. Relvasoetamisloa vorm

Relvasoetamisluba on ühtse kujundusega, neljast osast koosnev Eesti Politsei vappi kujutava turvamustri ja Eesti Politsei vapi kujutisega varustatud, formaadis A4 dokument. Luba koosneb kollast värvi A-osast, roosat värvi B-osast, rohelist värvi C-osast ja sinist värvi D-osast.

§ 3. Relvaloa vorm

Relvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, kiletatud mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm dokument. Luba on helerohelist värvi, varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustriga.

§ 4. Paralleelrelvaloa vorm

Paralleelrelvaluba on ühtse kujundusega, kahepoolne, mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm kiletatud dokument. Luba on kollakasbeeži värvi, varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustriga.

§ 5. Relvakandmisloa vorm

Relvakandmisluba on juriidilise isiku töötaja elukohajärgse politseiprefektuuri poolt talle välja antud ühtse kujundusega, kahepoolne, kiletatud mõõtmetega 8,5 cm × 5,4 cm dokument. Luba on helesinist värvi, varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustriga.

§ 6. Juriidilise isiku relvaloa vorm

Juriidilise isiku relvaluba on ühtse kujundusega A4 formaadis dokument. Luba on helesinist värvi, varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustri ja Eesti Politsei vapi kujutisega. Loa lisa «Relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste nimistu» on ühtse kujundusega A4 formaadis dokument. Loa lisa on helesinist värvi ja varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustriga.

§ 7. Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa vorm

Relva- ja padrunikollektsioneerimisluba on ühtse kujundusega, A5 formaadis brošüür. Luba on helerohelist värvi, numereeritud, varustatud Eesti Politsei vappi kujutava turvamustri ja Eesti Politsei vapi kujutisega.

§ 8. Relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel nõutav tegevusloa vorm

Tegevusluba on kollast värvi turvamustriga A4 formaadis dokument, mille esiküljel on Eesti Vabariigi vapi kujutisega hologramm.

§ 9. Relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise loa vorm

Relva võõrandamise, ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise ja lammutamise luba on ühtse kujundusega, Eesti Politsei vappi kujutava turvamustri ja Eesti Politsei vapi kujutisega varustatud, kahepoolne formaadis A4 dokument. Luba koosneb rohelist värvi A-osast, roosat värvi B-osast ja kollast värvi C-osast.

§ 10. Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akt on formaadis A4 ühtse kujundusega kahepoolne Eesti Politsei vapi kujutisega halli värvi dokument.

§ 11. Määruse rakendamine

(1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks siseministri 20. märtsi 2002. a määrus nr 52 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine» (RTL 2002, 43, 605; 49, 690; 50, 715).

(2) Seni väljastatud load ja aktid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. detsembril 2004. a.

Minister Margus LEIVO

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalev TIMBERG

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 1

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 2

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 3

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 4

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 5

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 6

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 7

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 8

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 62 ««Relvaseadusest» tulenevate lubade ja akti vormide kehtestamine»
lisa 9

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json