Teksti suurus:

Siseministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 98 muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 144, 2175

Siseministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 98 muutmine

Vastu võetud 03.11.2004 nr 63

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653; 2003, 66, 449; 88, 594; 2004, 2, 7; 25, 170; 30, 208; 54, 388) § 20 lõike 5 alusel.

Määrusega muudetakse siseministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 98 «Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu» (RTL 2001, 136, 1981; 2002, 10, 99) § 2 punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun – püstoli- ja revolvripadrun, mille kuul on võimeline läbistama III-A klassi kuulivesti;».

Minister Margus LEIVO

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalev TIMBERG

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json