Teksti suurus:

Põllumajandusloomade kasvu kiirendamiseks ja produktiivsuse tõstmiseks keelatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 31, 402

Põllumajandusloomade kasvu kiirendamiseks ja produktiivsuse tõstmiseks keelatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri

Vastu võetud 18.02.2000 nr 6

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 56, 608) paragrahvi 5 lõike 52 punkti 2 alusel.

§ 1. Kehtestan põllumajandusloomade kasvu kiirendamiseks ja produktiivsuse tõstmiseks keelatud biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekirja järgmiselt:
1) Aristochia spp. ja tema preparaadid;
2) dapsoon;
3) dimetridasool;
4) klooramfenikool;
5) kloroform;
6) kloorpromasiin;
7) kolhitsiin;
8) metronidasool;
9) nitrofuraanid, sh furasolidoon;
10) ronidasool;
11) stilbeenid ja stilbeeni derivaadid, nende soolad ja estrid;
12) androgeensed anaboolse toimega steroidid;
13) östrogeenid ja gestageenid;
14) türeostaatikumid;
15) veiste somatotropiin (BST);
16) β-agonistid.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2000. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

1 Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Nõukogu direktiivi 96/22/EÜ (EÜT L 125, 23.05.1996), Euroopa Komisjoni määruse 2377/90/EMÜ (EÜT L 224, 18.08.1990) ja Euroopa Nõukogu otsuse 90/218/EMÜ (EÜT L 116, 08.05.1990) nõudeid.