Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 32, 429

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 03.03.2000 nr 2

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõigete 1 ja 3, paragrahvi 25 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1994. a määrusega nr 272 (RT I 1994, 57, 966; 1996, 41, 798; 1997, 75, 1273) kinnitatud «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» punktidele 3, 5 ja 7.

§ 1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) elamu Pikk 53 14.–18. saj Tallinn, Pikk 53
2) elamu Pikk 68 15.–19. saj Tallinn, Pikk 68
3) elamu apteegiga Vana-Viru 15 välistrepi piirdega 1879 Tallinn, Vana-Viru 15 / Mere pst 1

§ 2. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 1999. a määrusega nr 278 (RT I 1999, 72, 692) kinnitatud «Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse» punktile 18 käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud mälestistele kaitsevööndit ei kehtestata.

§ 3. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinna linnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) Rotermanni kruubiveski 19. saj lõpp Tallinn, Hobujaama 13/15
2) Rotermanni külmhoone 20. saj algus Tallinn, Hobujaama 13
3) Rotermanni laudsepatöökoda abihoonega 1891 Tallinn, Hobujaama 7
4) piiritusevabriku väike telliskorsten 1890 Tallinn, Mere pst 6e
5) piiritusevabriku suur telliskorsten 1889 Tallinn, Mere pst 6e
6) Rotermanni tehase jõujaama fassaadid 1900–1904 Tallinn, Hobujaama 13/19
7) Rotermanni jahuveski fassaadid 20. saj algus Tallinn, Hobujaama 13
8) Rotermanni nisu- ja rukkiveski fassaadid 19. saj lõpp Tallinn, Hobujaama 13
9) Rotermanni jahulao fassaadid 20. saj algus Tallinn, Hobujaama 13
10) Rotermanni leivavabriku fassaadid 1912 Tallinn, Hobujaama 13
11) Rotermanni kontorihoone fassaadid 1912 Tallinn, Hobujaama 13
12) Rotermanni kontrollkäiguhoone fassaadid 1923 Tallinn, Hobujaama 13
13) Rotermanni villatööstuse hoone fassaadid 1896 Tallinn, Mere pst 4
14) Rotermanni veskimasinate tööstushoone fassaadid 1896 Tallinn, Mere pst 4
15) elamu Mere pst 4 fassaadid 20. saj algus Tallinn, Mere pst 4

§ 4. Kehtestada käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud mälestiste ühiseks kaitsevööndiks kultuuriministri 13. mai 1997. a määruse nr 23 (RTL 1997, 88, 520) punktis 2 kehtestatud kaitsevöönd.

§ 5. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Tallinnas (järjekorranumber, nimetus, dateering, omavalitsusüksus, asukoht):

1) hotelli «Palace» Pärnu mnt ja Vabaduse väljaku poolsed fassaadid koos vertikaalse valgusreklaamiga katusenurgal 1935 Tallinn, Vabaduse väljak 3 / Pärnu mnt 16

§ 6. Kehtestada käesoleva määruse paragrahvis 5 nimetatud mälestisele kaitsevöönd 10 m ulatuses kaitstavast Pärnu mnt poolsest fassaadist.

§ 7. Lõpetada Tallinnas Raudtee 60 asuva elamu (registri nr 8805, elamu, 1921, Tallinn, Raudtee 60) kultuurimälestiseks olemine mälestise tunnuste täieliku kaotamise tõttu.

Minister Signe KIVI

Üldosakonna juhataja
kantsleri ülesannetes Peeter SOOKRUUS

/otsingu_soovitused.json