Teksti suurus:

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2007
Avaldamismärge:

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite ja eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liikide loetelu

Vastu võetud 11.12.2001 nr 98
RTL 2001, 136, 1981
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.01.2002/1 (RTL 2002, 10, 99) 01.01.2002

03.11.2004/63 (RTL 2004, 144, 2175) 21.11.2004

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) paragrahvi 20 lõike 5 alusel.

§1. Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid on:
1) erilaskemoonaga summutita helitud tulirelvad;
2) püsisummutiga tulirelvad;
3) tulirelvad veealuseks laskmiseks;
4) tulirelvad alates cal 50 laskmiseks padrunitega 12,7 × 99 mm ja 12,7 × 108 mm ning nendest suurema kaliibriga vintraudse relva padruniga;
5) reaktiivrelvad;
6) tulirelv, milles kasutatakse ainult eriti ohtlikku laskemoona.

§2. Tsiviilkäibes keelatud eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid on:
1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon, millel puudub Politseiameti poolt väljastatud müügi- või kasutusluba (kehtib iga laskemoona tüübi kohta eraldi);
2) soomustläbistava kuuliga padrun;
3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun - püstoli- ja revolvripadrun, mille kuul on võimeline läbistama III-A klaasi kuulivesti;

[RTL 2004, 144, 2175 - jõust. 20.11.2004]
4) soomustläbistava süütekuuliga padrun;
5) süütekuuliga padrun;
6) trasseeriva kuuliga padrun;
7) padrun summutita tulirelvast helituks laskmiseks;
8) laskemoon, mille pihtamislaengu (konteiner, kassett) toime avaldub selle osadeks eraldumisel (kild, süüde, reaktiiv, suits, valgus, volframkartetð).

§3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json