Teksti suurus:

Jaak Ranna teenistusest vabastamine ja riigiarhivaari kohusetäitja nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 44, 646

Jaak Ranna teenistusest vabastamine ja riigiarhivaari kohusetäitja nimetamine

Vastu võetud 11.04.2000 nr 281

«Arhiiviseaduse» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271) paragrahvi 18 lõike 2 ja «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) paragrahvi 21 lõike 2 punkti 2, paragrahvi 65 lõike 1 ja paragrahvi 114 lõike 1 alusel ning vastavalt «Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse» (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858) paragrahvi 10 lõikele 4 ja Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a määrusele nr 3 «Riigiteenistujate töötasustamine 2000. aastal» (RT I 2000, 3, 19):

1. Vabastada riigiarhivaar Jaak Rand 14. aprillist 2000. a teenistusest tema enda algatusel «Avaliku teenistuse seaduse» paragrahvi 114 lõike 1 alusel.

2. Jaak Rannal anda teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara ja Rahvusarhiivi asjaajamine üle Rahvusarhiivi lõuna regionaaldirektorile, riigiarhivaari asetäitjale Priit Pirskole.

3. Nimetada Priit Pirsko riigiarhivaari kohusetäitjaks määratud ajaks 14. aprillist 2000. a kuni arhiivinõukogu otsuses märgitud ja Vabariigi Valitsuse poolt riigiarhivaari ametikohale nimetatud isiku ametisse astumiseni.

4. Määrata Priit Pirsko kuupalgamääraks 11 000 krooni 34. palgaastme järgi.

5. Maksta Priit Pirskole lisatasu teenistusaastate eest vastavalt teenistusstaažile.

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

/otsingu_soovitused.json