Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2004, 37,

Välisministeeriumi teadaanne

VÄLISMINISTEERIUMI TEADAANDED
Välislepingute jõustumine
«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime – RT II 2003, 1, 1), mis on koostatud 15. novembril 2000. aastal New Yorgis ning avati allakirjutamiseks 12. detsembril 2000. aastal Palermos, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 29. septembril 2003. aastal.

ÜRO 2. juuli 2003. a teade.

Osoonikinti kahandavate ainete Montreali protokolli parandused ( Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer – RT II 2003, 28, 138), mis on koostatud 3. detsembril 1999. aastal Pekingis, jõustusid Eesti Vabariigi suhtes 21. märtsil 2004. aastal.

ÜRO 23. detsembri 2003. a teade.

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamist käsitlev teine fakultatiivne protokoll (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty – RT II 2003, 31, 157), mis on koostatud 15. detsembril 1989. aastal New Yorgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 30. aprillil 2004. aastal.

ÜRO 3. veebruari 2004. a teade.

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav naiste ja lastega kaubitsemise ning muu inimkaubanduse ärahoidmise ja selle kuriteo eest karistamise protokoll (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime – RT II 2004, 7, 23), mis on koostatud 15. novembril 2000. aastal New Yorgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 11. juunil 2004. aastal.

ÜRO 12. mai 2004. a teade.

Rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendav maa-, mere- ja õhuteed pidi üle riigipiiri välismaalase ebaseaduslikku toimetamist tõkestav protokoll (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime – RT II 2004, 7, 23), mis on koostatud 15. novembril 2000. aastal New Yorgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 11. juunil 2004. aastal.

ÜRO 12. mai 2004. a teade.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni bioloogilise ohutuse Cartagena protokoll (Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity – RT II 2004, 2, 4), mis on koostatud 29. jaanuaril 2000. aastal Montrealis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 22. juunil 2004. aastal.

ÜRO 29. märtsi 2004. a teade.

Lapse õiguste konventsiooni laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitlev fakultatiivprotokoll (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography – RT II 2004, 23, 94), mis on koostatud 25. mail 2000. aastal New Yorgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 3. septembril 2004. aastal.

ÜRO 5. augusti 2004. a teade.

Rahvusvaheline merivõlgade ja pantide konventsioon ( International Convention on Maritime Liens and Mortgages – RT II 2002, 37, 176), mis on koostatud 6. mail 1993. aastal Genfis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 5. septembril 2004. aastal.

ÜRO 9. märtsi 2004. a teade.

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkulepe (Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court – RT II 2004, 24, 102), mis on koostatud 9. septembril 2002. aastal New Yorgis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 13. oktoobril 2004. aastal.

ÜRO 13. septembri 2004. a teade.

Jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustav ja nende hävitamist nõudev konventsioon (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction – RT II 2004, 9, 32), mis on koostatud 18. septembril 1997. aastal Ottawas, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 1. novembril 2004. aastal.

ÜRO 12. mai 2004. a teade.

Välisminister Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json