Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 54 "Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 82, 556

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 54 "Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord" muutmine

Vastu võetud 26.11.2004 nr 341

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) § 3 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 54 «Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord» (RT I 2002, 15, 83) § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine

Määruses nimetatud füüsikaliste ohutegurite parameetreid võib mõõta pädev mõõtja «Mõõteseaduse» (RT I 2004, 18, 132) tähenduses.»

Peaminister Juhan PARTS
Sotsiaalminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json