Teksti suurus:

Häirekeskuse moodustamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2004, 152, 2297

Häirekeskuse moodustamine

Vastu võetud 30.11.2004 nr 67

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 40 lõigete 1 ja 2 alusel ja kooskõlas «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1996, 49, 953, 1998, 28, 355; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116; 20, 118; 23, 143; 2004, 54, 390) § 41 lõikega 6.

§ 1. Päästeameti kohalikud asutused Lääne-Eesti Häirekeskus, Lõuna-Eesti Häirekeskus ja Ida-Eesti Häirekeskus korraldatakse ümber ning moodustatakse Siseministeeriumi valitsemisalas asuva Päästeameti halduses olev valitsusasutus Häirekeskus.

§ 2. Siseministri 21. jaanuari 2002. a määrus nr 12 «Ida-Eesti Häirekeskuse moodustamine» (RTL 2002, 18, 229) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Siseministri 21. jaanuari 2002. a määrus nr 11 «Lääne-Eesti Häirekeskuse moodustamine» (RTL 2002, 18, 228) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Siseministri 15. märtsi 2001. a määrus nr 59 «Lõuna-Eesti Häirekeskuse moodustamine» (RTL 2001, 39, 543) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Margus LEIVO

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json