Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 "Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 574

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruse nr 214 "Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused" muutmine

Vastu võetud 06.12.2004 nr 349

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315; 75, 523) § 39 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2004. a määruses nr 214 «Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused» (RT I 2004, 49, 346) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

« § 161. Käibemaksu tagastamine Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale ja suursaatkonna diplomaatidele

(1) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonnale tagastatakse käibemaks Eestis ostetud kontoritarvetelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 5000 krooni, ning ehitus- ja remonditeenustelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 11 000 krooni. Autokütuselt ning saatkonna hoone ja esinduse juhi residentsi side- ja kommunaalteenustelt tagastatakse käibemaks hoolimata ostusummast.

(2) Hispaania Kuningriigi Suursaatkonna diplomaatidele tagastatakse käibemaks kõigilt Eestis ostetud kaupadelt, mille ühekordne ostusumma on suurem kui 4000 krooni.»;

2) paragrahvi 17 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Käesolevas määruses nimetatud riikide välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele tagastatakse käibemaks käesolevas määruses nimetatud kaupadelt ja teenustelt «Käibemaksuseaduse» § 39 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras, arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.»

Peaminister Juhan PARTS

Välisminister Kristiina OJULAND

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json