Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a korralduse nr 670-k «Maa riigi omandisse jätmine» kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 58, 904

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a korralduse nr 670-k «Maa riigi omandisse jätmine» kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.05.2000 nr 442

Tuginedes «Maareformi seaduse» (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210; 37/38, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390; 84, 765; 95, 840) paragrahvile 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punktile 2 ning seoses Nigula looduskaitseala piiride muutumisega:

1. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a korraldus nr 670-k «Maa riigi omandisse jätmine» (RT I 1996, 55, 1019).

2. Keskkonnaministeeriumil korraldada korralduse punktist 1 tulenevate muudatustega kaasnevate kannete tegemine riigi maakatastrisse.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json