Teksti suurus:

Raseduse katkestamisega seotud uuringud ja toimingud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2000, 61, 968

Raseduse katkestamisega seotud uuringud ja toimingud

Vastu võetud 26.05.2000 nr 35

Määrus kehtestatakse «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» (RT I 1998, 107, 1766) paragrahvi 13 lõike 1 ja paragrahvi 14 lõike 1 alusel.

§ 1. Raseduse olemasolu ja kestuse tuvastanud arst (edaspidi raseduse tuvastanud arst) teeb enne naise raseduse katkestamisele suunamist talle kõik asjakohased ravistandardile vastavad uuringud ja toimingud.

§ 2. Raseduse tuvastanud arst teeb naisele enne raseduse katkestamisele suunamist veregrupi ja reesusfaktori uuringu.

§ 3. Raseduse tuvastanud arst teavitab naist enne raseduse katkestamisele suunamist tehtud uuringute tulemustest, tema terviseseisundist, nõustab teda ja annab talle selgitusi.

§ 4. Raseduse tuvastanud arst annab naisele vormikohase saatekirja raseduse katkestamiseks.

§ 5. Raseduse katkestanud arst korraldab naise jälgimise tervishoiuasutuses, kus rasedus katkestati, vähemalt kahe tunni jooksul pärast raseduse katkestamise lõpetamist.

§ 6. Kui naise veri on reesus- (D-) negatiivne, korraldab raseduse katkestanud arst vahetult pärast raseduse katkestamist naisele antireesus (anti-D) globuliini manustamise.

§ 7. Raseduse tuvastanud arst konsulteerib naist väljaspool järjekorda vältimatu arstiabi korras raseduse katkestamisele järgneva kahe nädala jooksul.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json