Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 156, 2361

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 10.12.2004 nr 127

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520) § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määrusega nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 118, 1723; 147, 2152; 2003, 23, 337; 75, 1104; 88, 1297; 101, 1529; 128, 2077; 2004, 28, 482; 80, 1285; 127, 1971) kinnitatud lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. aastal.

Märkus. Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2004. a kiri nr 1-10/11926 ja riigisekretäri 16. detsembri 2004. a resolutsioon nr 17-1/0410569).

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

Lisa sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" juurde

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json