Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. märtsi 2004. a määruse nr 48 "Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 155, 2334

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. märtsi 2004. a määruse nr 48 "Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 09.12.2004 nr 205

Määrus kehtestatakse «Väärismetalltoodete seaduse» (RT I 2003, 15, 85; 75, 500; 88, 591; 2004, 18, 131) § 7 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. märtsi 2004. a määruse nr 48 «Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded» (RTL 2004, 30, 512) § 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

« (2) Väärismetalltoodet, mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis õiguspäraselt märgistatud «Väärismetalltoodete seaduse» § 4 lõikes 2 sätestatud standardproovist erineva või § 9 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele mittevastava tuhandiksüsteemis proovimärgisega, võib müügiks pakkuda ja tasu eest võõrandada ilma «Väärismetalltoodete seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud proovimärgiseta.

(3) Väärismetalltoodet, millele on kantud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis registreeritud märgis, mis võimaldab identifitseerida väärismetalltoodete tootjat, müüjat või muud toote eest vastutuse võtnud isikut, ja «Väärismetalltoodete seaduse» nõuetele või lõikes 2 nimetud tingimustele vastav proovimärgis, võib müügiks pakkuda ja tasu eest võõrandada ilma «Väärismetalltoodete seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud nimemärgiseta.»

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json