Teksti suurus:

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 27 "Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele" § 23 lõike 3 kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 155, 2336

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 27 "Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele" § 23 lõike 3 kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 14.12.2004 nr 207

Määrus kehtestatakse «Küttegaasi ohutuse seaduse» (RT I 2002, 49, 311; 2003, 88, 594; 2004, 18, 131; 19, 133; 30, 208) § 9 lõike 2 ja § 14 lõike 3 alusel.

Majandusministri 28. juuni 2002. a määruse nr 27 «Nõuded gaasipaigaldisele ja gaasipaigaldise ehitamisele» (RTL 2002, 75, 1158) § 23 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json