Teksti suurus:

Johannes Kerdi vabastamine ja Aarne Ermuse nimetamine

Väljaandja:Vabariigi President
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 76, 1150

Johannes Kerdi vabastamine ja Aarne Ermuse nimetamine

Riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi 30. juuni 2000. a käskkiri nr 104

1. Rahuldan kindralleitnant Johannes Kerdi avalduse vabastada ta kaitseväe juhataja ametikohalt.

2. Nimetan Kaitsejõudude Peastaabi ülema kolonelleitnant Aarne Ermuse kaitseväe juhataja kohusetäitjaks.

3. Arvata kindralleitnant Johannes Kert reservi, säilitades talle õigusaktidega ettenähtud põhipalk ja lisatasud ning ametihüved.

4. Käesolev käskkiri jõustub 30. juunil kell 24.00.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 16, rahuaja riigikaitse seaduse § 8 lg 2, kaitseväeteenistuse seaduse § 96.

Lennart MERI