Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 "Haiglavõrgu arengukava" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 86, 586

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 "Haiglavõrgu arengukava" muutmine

Vastu võetud 16.12.2004 nr 356

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192; 56, 400; 75, 520) § 55 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruses nr 105 «Haiglavõrgu arengukava» (RT I 2003, 35, 223) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) SA Ida-Viru Keskhaigla;»

3) paragrahvi 2 lõike 3 punktis 11 ja lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «SA Rapla Haigla» sõnadega «SA Rapla Maakonnahaigla;

4) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktid 10 ja 11 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 4 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2010. a.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json