Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 "Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 86, 588

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 "Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord" muutmine

Vastu võetud 16.12.2004 nr 358

Määrus kehtestatakse «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» (RT I 2004, 34, 236) § 19 lõike 6 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määrust nr 154 «Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord» (RT I 2004, 35, 247; 53, 382) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Taotlus peab vastavalt «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208; 81, 541) § 10 lõikele 2 olema eelnevalt kooskõlastatud piirivalve ja tolliga.»;

2) määruse lisa «Piiripunktide lahtioleku ajad» read 1 ja 2 asendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

1. Paldiski Lõunasadama piiripunkt Tööpäevadel kell 8.00–17.00;
tööpäevadel kell 17.00–8.00, puhkepäevadel ning
riigipühadel ja rahvuspühal väljakutsel
2. Paljassaare sadama piiripunkt Tööpäevadel kell 8.00–20.00;
tööpäevadel kell 20.00–8.00, puhkepäevadel ning
riigipühadel ja rahvuspühal väljakutsel

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json