Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 157, 2366

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 "Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis" muutmine

Vastu võetud 15.12.2004 nr 188

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Muudan põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 «Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis» (RTL 2004, 6, 75) järgmiselt:

1) jätan määruse preambulist välja sõnad «ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000. a määruse nr 85 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 22, 128; 68, 436; 91, 588; 2001, 36, 210; 69, 418; 2002, 105, 627) punktiga 13»;

2) sõnastan § 30 järgmiselt:

« § 30. Kinnitan Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht
Asutuse juhid
Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid
Kõrgkvalifikatsiooniga spetsialistid
Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga spetsialistid
Oskustöölised ja abipersonal
Kokku
Direktor 1         1
Asedirektor 4         4
Juhiabi     1     1
Siseaudiitor   1       1
Üldosakond
Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Peainsener   1       1
Töökeskkonna peaspetsialist   1       1
Akrediteerimise peaspetsialist   1       1
Peaelektrik   1       1
Infotehnoloogia peaspetsialist   1       1
Infotehnoloogia juhtivspetsialist     1     1
Peaelektroonik   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     1     1
Insener     1     1
Spetsialist     1     1
Autojuht-lukksepp       1   1
Koristaja         4 4
Majahoidja         1 1
Valvur         1 1
Vastuvõtubüroo
Juhataja   1       1
Spetsialist     1     1
Raamatupidamise osakond
Juhataja-pearaamatupidaja   1       1
Pearaamatupidaja asetäitja   1       1
Personalitöö peaspetsialist   1       1
Peaspetsialist   1       1
Vanemraamatupidaja     1     1
Spetsialist     1     1
Teabe- ja nõuandeosakond
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3
Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond
Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Inspektor     6     6
Põllumajandusseire osakond
Juhataja   1       1
Mullaseire büroo
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     4     4
Põllumajanduse keskkonnamõjude seire büroo
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Põllumajandusuuringute osakond
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Taimekasvatusuuringute büroo
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Agrokeemia büroo
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Seemnekontrolli laboratoorium
Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Haiguste määramise sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Idanevuse ja niiskuse määramise sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Puhtuse määramise sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Agrokeemia laboratoorium
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Mullaanalüüside sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Spetsialist     4     4
Väetiseanalüüside sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium
Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1
Taimetervise sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist-viroloog   1       1
Peaspetsialist-nematoloog   2       2
Peaspetsialist-mikrobioloog   1       1
Peaspetsialist-entomoloog   1       1
Peaspetsialist-mükoloog   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1 1   2
Mikrobioloogia sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2
Jääkide ja saasteainete laboratoorium
Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1
Spetsialist     1     1
Taimekaitsevahendite sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1     1
Mükotoksiinide sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Metallide analüüsi sektor
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Spetsialist     1     1
Taimse materjali analüüsi laboratoorium
Juhataja   1       1
Peaspetsialist   5       5
Juhtivspetsialist     2     2
Spetsialist     4     4
Viljandi katsekeskus
Juhataja   1       1
Töökoja juhataja     1     1
Valvur         1 1
Koristaja         1 1
Sordikontrolli osakond
Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     2     2
Majanduskatsete osakond
Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Agronoom     1     1
Spetsialist     2     2
Teaduskatsete osakond
Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Spetsialist     1     1
Võru katsejaam
Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Spetsialist     1     1
Koristaja         0,5 0,5
Rõhu katsekeskus
Juhataja   1       1
Agronoom     1     1
Spetsialist     4 2   6
Kuusiku katsekeskus
Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Peainsener   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     4 2   6
Koristaja         1 1
KOKKU 5 97 60 6 9,5 177,5

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Minister Ester TUIKSOO
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json