Teksti suurus:

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 160, 2409

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 20.12.2004 nr 147

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414) § 40 lõigete 5 ja 6 ja § 54 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruses nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 83, 1322) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades asendatakse tekst «26%» tekstiga «24%»;

2) määruse lisades asendatakse tekst «26/74» tekstiga «24/76»;

3) määruse lisades asendatakse tekst «26/100» tekstiga «24/100»;

4) määruse lisades asendatakse tekst «Määr % (26, 15, 10, 5, 0)» tekstiga «Määr % (24, 15, 10, 5, 0)».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust kohaldatakse nendele väljamaksetele, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2005. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI
Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json