Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 86, 1280

Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruse nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» muutmine

Vastu võetud 10.07.2000 nr 48

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861) paragrahvi 38 lõike 4 alusel.

§ 1. Teen põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (RTL 1999, 163, 2360) järgmised muudatused:

1) tunnistan kehtetuks esimese osa punkti 1 alapunktid 6, 10, 14 ja 19, punkti 2 esimese jao alapunkti 9 ning viienda jao alapunkti 2;

2) täiendan esimese osa punkti 2 esimest jagu alapunktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) marutaud;»;

3) täiendan esimese osa punkti 2 esimest jagu alapunktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) siberi katk;»;

4) asendan esimese osa punkti 2 teise jao alapunktis 1 sõnad «pastörelloos (Pasteurella multocida)» sõnadega «hemorraagiline septitseemia (Pasteurella multocida)»;

5) täiendan esimese osa punkti 2 teist jagu alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) trihhomonoos;»;

6) täiendan esimese osa punkti 2 teist jagu alapunktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) veiste spongiformne entsefalopaatia;»;

7) asendan esimese osa punkti 2 neljanda jao alapunktis 5 sõnad «hobuste viirusartriit» sõnadega «hobuste viirusarteriit»;

8) asendan esimese osa punkti 2 viienda jao alapunktis 1 sõnad «kaseoosne lümfadeniit» sõnadega «jäärade nakkuslik epididümiit (Brucella ovis)»;

9) täiendan esimese osa punkti 2 viiendat jagu alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kaseoosne lümfadeniit;»;

10) asendan esimese osa punkti 2 viienda jao alapunktis 4 sõnad «lammaste brutselloos (Brucella ovis)» sõnadega «lammaste brutselloos»;

11) täiendan esimese osa punkti 2 viiendat jagu alapunktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) skreipi;»;

12) täiendan teise osa punkti 1 alapunktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) kitsede artriit/entsefaliit;».

§ 2. Määrus jõustub koos paragrahvi 1 punktides 2, 3, 6 ja 10 loetletud loomataudide väljaarvamisega Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusest nr 393 «Eriti ohtlike loomataudide nimekirja kehtestamine» (RT I 1999, 97, 864).

/otsingu_soovitused.json