Teksti suurus:

Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Väärismetalltoodete loetelu, mida võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada ilma kohustusliku märgistuseta, ja loetelusse kuuluvate toodete valmistamiseks kasutatud väärismetalli proovi tõendamise nõuded

Vastu võetud 22.03.2004 nr 48
RTL 2004, 30, 512
jõustumine 26.12.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.12.2004RTL 2004, 155, 233426.12.2004

Määrus kehtestatakse « Väärismetalltoodete seaduse» (RTI 2003, 15, 85; 75, 500; 88, 591) § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.  Kohustuslike märgisteta tooted

  (1) Ilma «Väärismetalltoodete seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud kohustuslike märgisteta võib müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada järgmisi väärismetalltooteid:
  1) antikvaarset väärtust omavad varasema märgistusega või märgistuseta väärismetalltooted;
  2) kasutatud väärismetalltooted, millel on loetav (kõik märgise elemendid on säilinud ja 10× luubiga loetavad) «Väärismetalltoodete seaduse» § 4 lõikes 2 sätestatud standardproovidest erinev tuhandik- või solotniksüsteemi proovimärgis;
  3) kasutatud, registreeritud nimemärgiseta väärismetalltooted, millel on kontrollmärgis ja «Väärismetalltoodete seaduse» § 4 lõikes 2 sätestatud standardproovile vastav proovimärgis;
  4) väärismetallist kellad, kellakorpused ja kellaketid, mis kannavad Viinis 15. novembril 1972. a sõlmitud väärismetalltoodete kontrollimise ja märgistamise konventsiooniga liitunud riikide ühist kontrollmärgist (CCM märgist);
  5) väärismetalltooted, mis on nii väikesed, et märgistus neile ei mahu;
  6) väärismetallfoolium;
  7) väärismetalltooted, mille kasutamisomadusi või kvaliteeti m��rgistamine oluliselt kahjustab;
  8) väärismetalltooted, mille kandmisviis oluliselt erineb tavapärasest (näiteks hamba- ja küünte ilustused);
  9) väärismetalltooted, mida müüakse ümbersulatamiseks või restaureerimiseks.

  (2) Väärismetalltoodet, mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis õiguspäraselt märgistatud «Väärismetalltoodete seaduse» § 4 lõikes 2 sätestatud standardproovist erineva või § 9 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõuetele mittevastava tuhandiksüsteemis proovimärgisega, võib müügiks pakkuda ja tasu eest võõrandada ilma «Väärismetalltoodete seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud proovimärgiseta.

  (3) Väärismetalltoodet, millele on kantud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis registreeritud märgis, mis võimaldab identifitseerida väärismetalltoodete tootjat, müüjat või muud toote eest vastutuse võtnud isikut, ja «Väärismetalltoodete seaduse» nõuetele või lõikes 2 nimetud tingimustele vastav proovimärgis, võib müügiks pakkuda ja tasu eest võõrandada ilma «Väärismetalltoodete seaduse» § 6 lõikes 2 sätestatud nimemärgiseta.
[RTL 2004, 155, 2334 - jõust. 26.12.2004]

§ 2.  Väärismetalli proovi tõendamise nõuded

  (1) Paragrahvi 1 punktides 5–8 loetletud toodete proov peab olema tõendatud tootega kaasas oleva dokumendiga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud proovi tõendavaks dokumendiks on väärimetalltoote jae- või hulgimüügidokument, valmistaja sertifikaat või väärismetalli proovi tõendaja sertifikaat.

  (3) Proovi tõendavast dokumendist peab nähtuma vähemalt:
  1) dokumendi väljastaja nimi;
  2) toote nimetus ja identifitseerimist võimaldavad andmed;
  3) toote mass;
  4) sulami põhiväärismetall ja selle proov.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2004. aasta 15. aprillil.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json