Teksti suurus:

Loa andmine erandi tegemiseks Tallinna linna haldusterritooriumil määratavate vee-ettevõtjate ainuõiguse tähtaja osas

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 89, 1359

Loa andmine erandi tegemiseks Tallinna linna haldusterritooriumil määratavate vee-ettevõtjate ainuõiguse tähtaja osas

Vastu võetud 01.08.2000 nr 641

«Konkurentsiseaduse» (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343) paragrahvi 15 lõike 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. septembri 1998. a määrusega nr 202 kinnitatud «Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra» (RT I 1998, 81, 1355) punktiga 3 ja seoses vajadusega tagada Tallinna veemajanduse stabiilne areng ning võrgustikku ja seadmetesse tehtavate investeeringute tasuvus lubada Tallinna Linnavalitsusel kehtestada avaliku konkursi tulemuste põhjal Tallinna linna haldusterritooriumil määratavatele vee-ettevõtjatele vee-ettevõtjana tegutsemise ainuõiguse tähtajaks kuni 15 aastat.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json