Teksti suurus:

2005. aasta riigieelarve seadus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 92, 630

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2004 otsus nr 752

2005. aasta riigieelarve seadus

Vastu võetud 8. detsembril 2004. a

     

Sealhulgas toetused
riigiasutustelt

Sealhulgas tulud majandustegevusest

Eelarve tulud

§ 1. TULUD

Kavandatavad tulud kokku (krooni)

345 370 032

555 271 702

53 072 811 033

Osa 1. RIIGIKOGU

 

646 000

725 065

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

646 000

665 065

38

 

Muud tulud

   

60 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

60 000

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

450 000

450 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

450 000

450 000

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

22 000

4 434 960

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

22 000

1 258 960

35

 

Toetused

   

3 176 000

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

345 370 032

554 153 702

53 067 201 008

35

 

Toetused

   

157 300 213

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI  

15 250 000

27 453 125

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

15 250 000

16 810 000

35

 

Toetused

   

10 643 125

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala  

139 989 560

440 214 560

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

139 989 560

140 164 560

35

 

Toetused

   

300 000 000

38

 

Muud tulud

   

50 000

 

388

Muud tulud

   

50 000

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

2 819 500

22 539 452

269 403 452

32

 

Kaupade ja teenuste müük

2 819 500

22 539 452

236 010 452

35

 

Toetused

   

8 536 000

38

 

Muud tulud

   

24 857 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

73 000

 

388

Muud tulud

   

24 784 000

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala  

313 700

8 075 440

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

313 700

8 075 440

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala  

26 146 000

1 789 998 246

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

26 146 000

33 947 000

35

 

Toetused

   

1 035 865 000

38

 

Muud tulud

   

720 186 246

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

50 000 000

 

382

Tulud varadelt

   

294 037 000

 

388

Muud tulud

   

376 149 246

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala  

105 851 300

113 549 300

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

105 851 300

105 851 300

35

 

Toetused

   

7 698 000

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

7 000 000

10 009 000

2 204 075 670

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

10 009 000

484 924 000

35

 

Toetused

7 000 000

 

1 177 521 660

38

 

Muud tulud

   

541 630 010

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

300 000

 

382

Tulud varadelt

   

539 982 010

 

388

Muud tulud

   

1 348 000

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

43 304 832

82 964 000

2 323 275 047

32

 

Kaupade ja teenuste müük

27 390 116

82 964 000

99 481 769

35

 

Toetused

15 914 716

 

2 197 952 277

38

 

Muud tulud

   

25 841 001

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

21 603 000

 

382

Tulud varadelt

   

1 856 000

 

388

Muud tulud

   

2 382 001

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala  

580 000

43 653 697 014

30

 

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

   

 42 843 600 000

 

300

Tulumaks

   

5 275 000 000

 

3020

Sotsiaalmaks

   

16 885 000 000

 

3031

Raskeveokimaks

   

60 000 000

 

3040

Käibemaks

   

13 738 000 000

 

3042

Aktsiisid

   

6 379 500 000

 

3043

Hasartmängumaks

   

254 100 000

 

3050

Tollimaks

   

252 000 000

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

580 000

580 000

35

 

Toetused

   

72 801 414

38

 

Muud tulud

   

736 715 600

 

382

Tulud varadelt

   

730 220 600

 

388

Muud tulud

   

6 495 000

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

292 245 700

78 129 500

1 609 046 379

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

78 129 500

133 825 600

35

 

Toetused

292 245 700

 

1 171 509 399

38

 

Muud tulud

   

303 711 380

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

140 195 380

 

382

Tulud varadelt

   

210 000

 

388

Muud tulud

   

163 306 000

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala  

69 881 190

411 745 322

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

69 881 190

71 043 628

35

 

Toetused

   

316 760 694

38

 

Muud tulud

   

23 941 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

19 929 200

 

382

Tulud varadelt

   

51 800

 

388

Muud tulud

   

3 960 000

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala  

2 500 000

59 367 240

32

 

Kaupade ja teenuste müük

 

2 500 000

39 630 000

35

 

Toetused

   

18 137 240

38

 

Muud tulud

   

1 600 000

 

381

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük

   

1 100 000

 

388

Muud tulud

   

500 000

     

Sealhulgas riigiasutustelt laekunud toetuste arvel (a)

Sealhulgas majandustegevusest laekunud tulude arvel (a,ü)

Eelarve kulud

§ 2. KULUD

Määratud kulud kokku (krooni)

345 370 032

551 260 712

53 042 323 189

Osa 1. RIIGIKOGU

 

646 000

209 753 826

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

3 810 000

74000101. Riigikogu Kantselei

 

646 000

197 666 826

4

 

Eraldised

   

28 897 100

 

414

Parlamendipensionid (a)

   

26 759 700

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

1 487 400

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

1 487 400

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

   

650 000

    – Eesti Õiguskeele Keskus    

650 000

5

 

Tegevuskulud

 

646 000

168 678 726

    – Tegevuskulud    

111 538 734

    – Riigikogu liikmete töötasu (kaasa arvatud Riigikogu liikmetele nende volituste lõppemisel säilitatav ametipalk) (a)    

42 962 400

    – ja sotsiaalmaks (a)    

14 177 592

6

 

Muud kulud

   

91 000

01359654. Vabariigi Valimiskomisjon

   

8 277 000

4

 

Eraldised

   

1 082 300

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

   

1 082 300

5

 

Tegevuskulud

   

7 194 700

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENT

 

450 000

37 062 500

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

350 000

74000234. Vabariigi Presidendi Kantselei

 

450 000

36 712 500

4

 

Eraldised

   

2 840 000

 

414

Presidendi ametipension (a)

   

490 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

2 350 000

 

4500.8

– Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu    

100 000

 

4500.8

– Eesti Kodukaunistamise Ühendus    

250 000

 

4500.8

– Ühiskondliku Leppe Sihtasutus    

2 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

450 000

33 813 800

6

 

Muud kulud

   

58 700

Osa 3. RIIGIKONTROLL

   

34 205 971

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

1 350 000

74000056. Riigikontroll

   

32 855 971

4

 

Eraldised

   

13 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

13 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

13 000

5

 

Tegevuskulud

   

32 835 971

6

 

Muud kulud

   

7 000

Osa 4. ÕIGUSKANTSLER

   

17 469 232

74000464. Õiguskantsleri Kantselei

   

17 469 232

4

 

Eraldised

   

15 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

15 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

15 000

5

 

Tegevuskulud

   

17 454 232

Osa 5. RIIGIKOHUS

 

22 000

38 225 827

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

800 000

74001127.

Riigikohus

 

22 000

37 425 827

4

 

Eraldised

   

7 663 972

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

7 593 972

 

4500.03

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus    

7 593 972

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

70 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

70 000

5

 

Tegevuskulud

 

22 000

29 758 855

6

 

Muud kulud

   

3 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

4 088 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

3 176 000

4

4500.03

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus    

3 176 000

   

Riigituludest

   

912 000

4

4500.03

– Sihtasutus Eesti Õiguskeskus    

912 000

Osa 6. VABARIIGI VALITSUS

345 370 032

550 142 712

52 705 605 833

4

 

Eraldised

   

5 512 399 745

   

Valitsussektorisisesed eraldised

   

4 161 399 745

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendid ning nende Eesti-poolne finantseerimine

   

122 012 545

 

4500.01

– sihtotstarbelised eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele koolilõuna kuludeks, mis jaotatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras    

103 400 000

 

452.01

– eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi    

3 935 987 200

    – mis jaotatakse käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud korras    

950 000 000

    – hariduskuludeks, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks, toimetulekutoetusteks, täiendavaks toetuseks saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele ning puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks, mis jaotatakse käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud korras    

2 985 987 200

 

452

Muud eraldised mitteresidentidele

   

1 351 000 000

 

452.92

– eraldised Euroopa Liidule (a, ü)    

1 351 000 000

6

 

Muud kulud

   

194 166 625

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv

   

44 166 625

6

 

Vabariigi Valitsuse reserv kohaliku omavalitsuse

     
   

üksuste ühinemistoetusteks (ü)

   

100 000 000

6

 

Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfond (a, ü)

   

50 000 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

122 012 545

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

107 000 213

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendid

   

107 000 213

   

Riigituludest

   

15 012 332

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised EMP ja Norra finantsvahendite Eesti-poolne finantseerimine

   

15 012 332

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala  

15 250 000

181 785 660

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

550 000

5 170 000

70004809. Riigikantselei

 

1 000 000

105 204 660

4

 

Eraldised

   

14 002 500

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

   

6 600 000

 

4500.0

– RAK 4. meede «Haldussuutlikkuse tõstmine»    

5 600 000

 

4500.0

– projekt «Keelehoole»    

1 000 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

1 400 000

 

4500.02

– Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu Infokeskus    

1 400 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

1 340 000

 

4500.03

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus    

1 340 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

4 113 500

 

4500.8

– Narva Eesti Maja    

200 000

 

4500.8

– projekti- ja tegevustoetused ning uurimuste tellimine inimõiguste kaitse valdkonnas    

408 000

 

4500.8

– vähemusrahvuste kultuuriseltsid    

3 200 000

 

4500.8

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia    

300 000

 

4500.8

– Eesti Personalitöö Arendamise Ühing    

5 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

549 000

  4500.9 – rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

549 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 000 000

91 141 960

6

 

Muud kulud

   

60 200

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

12 124 125

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

10 493 125

4

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

   

5 600 000

 

4500.0

– RAK 4. meede «Haldussuutlikkuse tõstmine»    

5 600 000

5

 

Tegevuskulud

   

4 893 125

   

Riigituludest

   

1 631 000

5

 

Tegevuskulud

   

1 631 000

70001946.

Rahvusarhiiv

 

700 000

54 211 000

4

 

Eraldised

   

98 000

 

41

Sotsiaaltoetused

   

6 000

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

   

6 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

42 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

42 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

50 000

 

4500.8

– toetused eraarhivaalide omanikele    

50 000

5

 

Tegevuskulud

 

700 000

54 088 000

6

 

Muud kulud

   

25 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

150 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

150 000

5

 

Tegevuskulud

   

150 000

70004889. Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus  

5 800 000

5 800 000

5

 

Tegevuskulud

 

5 750 000

5 750 000

6

 

Muud kulud

 

50 000

50 000

70004873. Riigi Teataja Kirjastus

 

7 200 000

11 400 000

5

 

Tegevuskulud

 

7 200 000

11 400 000

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala  

139 989 560

3 605 262 981

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

240 000

137 060 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

74 693 100

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

59 959 100

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

59 959 100

   

Riigituludest

   

14 734 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

14 734 000

70000740. Haridus- ja Teadusministeerium

 

375 000

2 200 483 706

4

 

Eraldised

   

2 111 786 921

 

4

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt    

174 011 000

 

4

– hariduslike erivajadustega õpilastele õppeaja pikendamine    

5 000 000

 

4

– õppevahendite hankimine riskirühma lastele    

1 650 000

 

4

– rahvuskaaslaste poliitika arendamine    

2 860 000

 

4

– toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele    

2 682 000

 

4

– teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektid hasartmängumaksu laekumisest (a)    

30 220 621

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

30 496 000

 

40

– riiklik koolitustellimus eraülikoolidele    

1 153 000

 

40

– riiklik koolitustellimus erarakenduskõrgkoolidele    

5 767 000

 

40

– riiklik koolitustellimus erakutsekoolidele    

2 576 000

 

40

– AS Audentes    

14 350 000

 

40

– MTÜ Eesti Olümpiakomitee    

6 650 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele    

217 565 700

 

4134

– õppetoetused    

203 265 700

 

4138

– emeriitprofessorite tasud    

12 000 000

 

4138

– teaduspreemiad    

2 300 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

   

18 000 000

 

450

– õpilaskodude projekt    

18 000 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

   

8 529 000

 

4500

– avatud noortekeskuste toetusprogramm    

3 113 000

 

4500

– õpilasüritused    

2 546 000

 

4500

– toetus alaealiste komisjonidele    

2 870 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

   

16 380 900

 

4500.00

– õpipoisikoolitus    

16 380 900

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

48 287 800

 

4500.01

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele    

46 902 800

 

4500.01

– eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele noorte vaba aja sisustamisega seotud üritusteks, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister    

1 385 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

854 330 000

 

4500.02

– riiklik koolitustellimus ülikoolidele    

652 828 000

 

4500.02

– residentuurikulud    

72 400 000

 

4500.02

– Tartu Ülikooli Teaduskool    

1 200 000

 

4500.02

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur    

92 200 000

 

4500.02

– üldhariduse õppekava arendamine    

2 000 000

 

4500.02

– Eesti Teaduste Akadeemia    

16 475 000

 

4500.02

– Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž    

2 127 000

 

4500.02

– Tallinna Pedagoogikaülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseum    

620 000

 

4500.02

– Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemiline Raamatukogu    

11 000 000

 

4500.02

– õpetaja kutseaasta rakendamine    

3 480 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

115 375 000

 

4500.03

– Tiigrihüppe Sihtasutus    

20 200 000

 

4500.03

– Sihtasutus Kultuurileht    

400 000

 

4500.03

– Sihtasutus Eesti Teadusfond    

94 775 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

536 332 700

 

4500.8

– Eesti Vabaharidusliit    

5 000 000

 

4500.8

– Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum    

10 000 000

 

4500.8

– Sihtasutus Archimedes    

44 671 400

 

4500.8

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove    

15 109 300

 

4500.8

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus    

16 800 000

 

4500.8

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus    

4 870 000

 

4500.8

– MTÜ Fenno-Ugria Asutus    

3 000 000

 

4500.8

– spordiliitude toetamine    

2 150 000

 

4500.8

– riiklik programm «Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)»    

10 000 000

 

4500.8

– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»    

34 200 000

 

4500.8

– riiklik programm «Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud»    

13 000 000

 

4500.8

– riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»    

21 686 000

 

4500.8

– Eesti Vabariigi ja Euroopa Elementaarosakestefüüsika Keskuse koostööleping    

1 500 000

 

4500.8

– tellitavad uurimistööd ja uute riiklike programmide käivitamine    

6 240 000

 

4500.8

– teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimine    

230 450 000

 

4500.8

– teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine    

64 406 000

 

4500.8

– teadusraamatukogudele teavikute soetamiseks    

40 500 000

 

4500.8

– Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA    

1 000 000

 

4500.8

– Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Sihtasutus    

2 000 000

 

4500.8

– noorteühingute aasta- ja projektitoetused    

4 900 000

 

4500.8

– eraldised mittetulundusühingutele, sihtasutustele jt noortega seotud projektidele ning programmidele, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister    

2 850 000

 

4500.8

– Mittetulundusühing Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium    

2 000 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

2 425 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks    

2 425 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

   

7 219 200

 

4502

– toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele    

4 331 500

 

4502

– avatud noortekeskuste toetusprogramm    

2 887 700

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

12 745 000

 

4502.01

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele    

11 000 000

 

4502.01

– eraldised lasteasutustele, mille jaotuse kinnitab haridus- ja teadusminister    

1 745 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

27 677 000

 

4502.02

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele    

26 805 000

 

4502.02

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine teadusasutustele    

872 000

5

 

Tegevuskulud

 

375 000

88 696 785

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

190 243 250

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

109 255 600

4

 

Eraldised

   

108 479 100

 

4

– kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt    

46 500 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

   

15 646 600

 

4500.00

– õpipoisikoolitus    

15 646 600

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

200 000

 

4500.03

– Tiigrihüppe Sihtasutus    

200 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele    

19 953 300

 

4500.8

– Eesti Vabaharidusliit    

3 000 000

 

4500.8

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove    

4 451 300

 

4500.8

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus    

1 400 000

 

4500.8

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus    

400 000

 

4500.8

– riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»    

10 702 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

   

7 219 200

 

4502

– toetused noorte info- ja nõustamiskeskustele    

4 331 500

 

4502

– avatud noortekeskuste toetusprogramm    

2 887 700

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

8 800 000

 

4502.01

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele  

8 800 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

10 160 000

 

4502.02

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele    

10 160 000

5

 

Tegevuskulud

   

776 500

   

Riigituludest

   

80 987 650

4

 

Eraldised

   

78 988 125

 

4

Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse 2005. aasta vastuvõtt

   

15 500 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

   

734 300

 

4500.00

– õpipoisikoolitus    

734 300

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

25 000 000

 

4500.02

– teadus- ja arendusasutuste infrastruktuur    

25 000 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

66 700

 

4500.03

– Tiigrihüppe Sihtasutus    

66 700

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

30 681 125

 

4500.8

– Eesti Vabaharidusliit    

1 000 000

 

4500.8

– Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove    

1 162 825

 

4500.8

– Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus    

350 000

 

4500.8

– Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus    

133 300

 

4500.8

– riiklik programm «Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007»    

3 035 000

 

4500.8

– riiklik programm «Teaduse tippkeskuste programm»  

25 000 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

2 200 000

 

4502.01

– eraldised munitsipaliseeritud kutseõppeasutustele  

2 200 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

4 806 000

 

4502.02

– materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine ülikoolidele    

4 806 000

5

 

Tegevuskulud

   

1 999 525

70003690. Keeleinspektsioon

   

3 615 400

5

 

Tegevuskulud

   

3 615 400

70005654. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk  

200 000

16 301 000

4

 

Eraldised

   

5 900 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

5 900 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

5 900 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

10 401 000

70005312. Eesti Noorsootöö Keskus

 

3 686 560

9 428 760

5

 

Tegevuskulud

 

3 686 560

9 428 760

70006151. Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo  

350 000

11 366 935

5

 

Tegevuskulud

 

350 000

11 366 935

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 622 025

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 297 620

5

 

Tegevuskulud

   

1 297 620

   

Riigituludest

   

324 405

5

 

Tegevuskulud

   

324 405

70004212. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus    

32 519 300

4

 

Eraldised

   

2 815 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

   

2 815 000

 

4138

– eesti keele tasemeeksamite sooritamiseks tehtud keeleõppe kulude hüvitamine    

2 815 000

5

 

Tegevuskulud

   

29 704 300

Kutseõppeasutused

 

106 886 000

775 629 880

4

 

Eraldised

 

112 000

9 234 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

112 000

9 234 000

 

4134

– õppetoetused  

112 000

9 234 000

5

 

Tegevuskulud

 

106 324 000

765 945 880

6

 

Muud kulud

 

450 000

450 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

141 957 180

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

105 797 680

5

 

Tegevuskulud

   

105 797 680

   

Riigituludest

   

36 159 500

5

 

Tegevuskulud

   

36 159 500

Rakenduskõrgkoolid

 

22 830 000

146 410 500

4

 

Eraldised

   

70 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

   

70 000

 

4134

– õppetoetused    

70 000

5

 

Tegevuskulud

 

22 830 000

146 340 500

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

18 915 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

14 368 000

4

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

70 000

 

4134

– õppetoetused    

70 000

5

 

Tegevuskulud

   

14 298 000

   

Riigituludest

 

364 000

4 547 000

5

 

Tegevuskulud

 

364 000

4 547 000

Riigigümnaasiumid

 

2 392 000

40 215 300

4

 

Eraldised

   

997 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

997 000

 

4134

– sõidusoodustused    

997 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 392 000

39 218 300

Riigiinternaatkoolid

 

1 140 000

210 820 200

4

 

Eraldised

   

2 800 000

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

   

2 800 000

 

4134

– sõidusoodustused    

2 800 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 140 000

208 020 200

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala riigi teadus- ja arendusasutused

1 890 000

21 412 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 890 000

21 412 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

9 322 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

9 322 000

5

 

Tegevuskulud

   

9 322 000

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala

2 819 500

22 539 452

955 662 552

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

100 000

2 100 000

70000898. Justiitsministeerium

 

40 000

166 131 600

4

 

Eraldised

   

53 743 505

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

3 000 000

 

40

– Eesti Vanglatööstuse AS    

3 000 000

 

4134

Õppetoetused

   

18 000

 

4134

– õppetoetused    

18 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

50 077 000

 

4500.8

– riigi poolt tasutav õigusabi    

43 917 000

 

4500.8

– Advokatuurile avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks    

650 000

 

4500.8

– kuritegevuse ennetamine    

2 000 000

 

4500.8

– represseeritute ühenduste toetamine ja represseeritute mälestuse jäädvustamine (ü)    

2 000 000

 

4500.8

– Rahvaste Õiguste Instituut    

300 000

 

4500.8

– mittetulunduslike ühenduste õigusabi andmisega seotud tegevuse toetamine    

1 000 000

 

4500.8

– Juristide Liit    

110 000

 

4500.8

– SA Iuridica    

100 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

648 505

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

648 505

5

 

Tegevuskulud

 

40 000

106 727 090

 

5

– tegevuskulud  

40 000

93 107 590

 

5522

– kohtupsühhiaatriline ekspertiis ja ravi    

13 619 500

6

 

Muud kulud

   

5 661 005

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

3 607 159

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

2 950 000

5

 

Tegevuskulud

   

2 950 000

   

Riigituludest

   

657 159

5

 

Tegevuskulud

   

657 159

70004867. Eesti Õiguskeele Keskus

2 819 500

3 342 452

6 342 452

5

 

Tegevuskulud

2 819 500

3 155 900

6 152 054

6

 

Muud kulud

 

186 552

190 398

70000906. Prokuratuur

   

102 925 000

4

 

Eraldised

   

23 460

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

23 460

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

23 460

5

 

Tegevuskulud

   

102 900 440

6

 

Muud kulud

   

1 100

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

 

1 250 000

23 014 500

5

 

Tegevuskulud

 

1 250 000

23 008 945

6

 

Muud kulud

   

5 555

70000310. Justiitsministeeriumi Registrikeskus

 

8 050 000

8 050 000

4

 

Eraldised

 

78 000

78 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

 

78 000

78 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud  

78 000

78 000

5

 

Tegevuskulud

 

6 872 000

6 872 000

6

 

Muud kulud

 

1 100 000

1 100 000

Esimese ja teise astme kohtud

 

171 000

303 286 000

5

 

Tegevuskulud

 

171 000

303 250 526

6

 

Muud kulud

   

35 474

Kinnipidamiskohad

 

9 586 000

343 813 000

4

 

Eraldised (a)

   

607 400

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused (a)

   

607 400

 

4138

– toetused vanglast vabanenutele (a)    

607 400

5

 

Tegevuskulud

 

9 576 460

343 046 538

6

 

Muud kulud

 

9 540

159 062

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

6 133 632

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

5 586 000

5

 

Tegevuskulud

   

5 586 000

   

Riigituludest

   

547 632

5

 

Tegevuskulud

   

547 632

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala  

313 700

2 558 256 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

398 120 000

70004502. Kaitseministeerium

 

75 200

744 923 500

4

 

Eraldised

   

236 363 700

 

41

Sotsiaaltoetused

   

16 000 000

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele    

4 000 000

 

414

– kaadrikaitseväelaste pension (a)    

12 000 000

 

4500.00

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks riigile ja riigiasutustele

   

8 457 800

 

4500.00

– eraldis Päästeametile demineerimismeeskonna osalemiseks päästetöödel Afganistanis    

4 388 278

 

4500.00

– muud eraldised riigiasutustele    

4 069 522

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

200 000

 

4500.02

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

146 735 000

 

4500.02

– Kaitseliidule jooksvateks kuludeks    

146 735 000

 

4502.02

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

20 000 000

 

4502.02

– Kaitseliidule materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks    

20 000 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

10 703 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

34 267 400

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

34 267 400

5

 

Tegevuskulud

   

504 005 500

 

5

– tegevuskulud  

75 200

146 426 700

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)    

357 578 800

6

 

Muud kulud

   

4 554 300

70005938. Teabeamet

   

82 700 000

6

 

Muud kulud

   

82 700 000

Kaitsevägi

     

1 279 023 300

4

 

Eraldised

   

11 527 800

 

41

Sotsiaaltoetused

   

11 324 900

 

4137

– ajateenijate eest riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)    

5 728 800

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele    

5 596 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele (ü)

   

202 900

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

202 900

5

 

Tegevuskulud

   

1 246 065 500

 

5

– tegevuskulud    

1 126 706 600

 

5531

– kaitseotstarbeline varustus ja materjalid (ü)    

119 358 900

6

 

Muud kulud

   

21 430 000

70006139. Laidoneri Muuseum

   

4 064 100

5

 

Tegevuskulud

   

4 064 100

70006257. Seli Tervisekeskus

 

45 000

5 542 700

5

 

Tegevuskulud

 

45 000

5 541 200

6

 

Muud kulud

   

1 500

Riigikaitseosakonnad

 

193 500

43 882 400

4

 

Eraldised

   

10 291 200

 

41

Sotsiaaltoetused

   

10 291 200

 

4138

– muud eraldised füüsilistele isikutele    

10 291 200

5

 

Tegevuskulud

 

193 500

31 727 700

6

 

Muud kulud

   

1 863 500

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala  

26 146 000

1 629 894 894

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

2 500 000

112 185 640

   

Sellest:

     
 

1550

– maa soetamine (a)    

50 000 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

27 803 346

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

27 803 346

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

27 803 346

70001231. Keskkonnaministeerium

   

1 238 027 981

4

 

Eraldised

   

1 002 956 009

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

19 023 000

    – erametsanduse toetamine    

7 493 000

    – loodushoiuteenused ja loodushoiutööd    

11 530 000

 

41

Sotsiaaltoetused

   

3 610 000

    – vääriselupaikade kaitse lepingulised toetused    

3 500 000

    – keskkonnapreemiad    

110 000

 

450

Sihtotstarbelised eraldised

   

980 323 009

    – keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine    

47 565 391

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (a, ü)

   

27 950 253

 

4500.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele    

11 082 573

 

4500.03

– valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele    

803 081

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

16 064 599

    – MTÜ Eesti Looduskaitse Selts    

500 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

5 608 462

 

4500.90

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

5 588 270

 

4500.99

– muudele mitteresidentidele    

20 192

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (a, ü)

   

899 198 903

 

4502.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele    

806 189 000

 

4502.08

– muudele residentidele    

93 009 903

5

 

Tegevuskulud

   

233 393 145

6

 

Muud kulud

   

1 678 827

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 051 423 296

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 008 061 654

4

450

– keskkonnaalase infrastruktuuri arendamine    

47 565 391

 

4500.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele    

11 082 573

 

4500.03

– valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele    

803 081

 

4500.8

– muudele residentidele    

15 464 599

 

4502.01

– kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele  

806 189 000

 

4502.08

– muudele residentidele    

93 009 903

5

 

Tegevuskulud

   

33 947 107

   

Riigituludest

   

43 361 642

5

 

Tegevuskulud

   

43 361 642

70003098. Maa-amet

 

600 000

94 347 706

5

 

Tegevuskulud

 

508 000

94 190 706

6

 

Muud kulud

 

92 000

157 000

70001254. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

 

2 400 000

24 538 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 400 000

24 538 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

330 000

   

Riigituludest

   

330 000

5

 

Tegevuskulud

   

330 000

70003106. Keskkonnainspektsioon

   

53 138 100

5

 

Tegevuskulud

   

53 053 100

6

 

Muud kulud

   

85 000

70003112. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus  

18 046 000

32 962 000

5

 

Tegevuskulud

 

16 196 000

31 112 000

6

 

Muud kulud

 

1 850 000

1 850 000

70001917. Kiirguskeskus

 

400 000

3 936 000

5

 

Tegevuskulud

 

400 000

3 936 000

70001923. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut  

2 000 000

32 239 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 744 616

31 958 616

6

 

Muud kulud

 

255 384

280 384

70001679. Põlula Kalakasvatuskeskus

   

800 000

5

 

Tegevuskulud

   

800 000

Looduskaitseasutused

   

34 381 467

4

 

Eraldised

   

3 970 000

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

2 470 000

 

40

– loodushoiuteenused ja loodushoiutööd    

2 470 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

   

500 000

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks

   

1 000 000

5

 

Tegevuskulud

   

30 404 810

6

 

Muud kulud

   

6 657

70003129. Eesti Loodusmuuseum

 

200 000

3 339 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

3 332 500

6

 

Muud kulud

   

6 500

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala  

101 960 000

1 679 471 223

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

40 000

37 448 000

70000941. Kultuuriministeerium

   

1 220 291 381

4

 

Eraldised

   

1 189 884 978

41

 

Sotsiaaltoetused

   

5 670 000

 

4138

– kultuuri- ja spordistipendiumid    

2 220 000

 

4138

– riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad    

2 850 000

 

4138

– riiklikud toetused olümpiavõitjatele    

600 000

 

4500.01

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

55 160 638

 

4500.01

– rahvaraamatukogud    

39 680 540

 

4500.01

– muuseumid    

1 117 572

 

4500.01

– teatrid    

10 362 526

 

4500.01

– maakinod ja linnaorkestrid    

2 900 000

 

4500.01

– muud omavalitsused    

1 100 000

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

698 985 880

 

4500.02

– rahvusooper «Estonia»    

92 816 727

 

4500.02

– Rahvusraamatukogu    

75 223 778

 

4500.02

– avalik-õiguslik ringhääling    

303 195 700

 

4500.02

– Kultuurkapital (a)    

227 749 675

 

4500.03

Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

112 268 687

 

4500.03

– Eesti Filmi Sihtasutus    

44 500 000

 

4500.03

– Sihtasutus Virumaa Muuseumid    

4 469 524

 

4500.03

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum    

422 490

 

4500.03

– Sihtasutus Eesti Draamateater    

16 714 265

 

4500.03

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja    

200 000

 

4500.03

– Sihtasutus Vene Teater Eestis    

10 870 429

 

4500.03

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja    

11 430 966

 

4500.03

– Sihtasutus Kultuurileht    

11 930 000

 

4500.03

– Kunstimuuseumi Ehituse Sihtasutus    

7 900 000

 

4500.03

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus    

3 831 013

 

4500.8

Muudele residentidele

   

204 710 173

 

4500.8

– projekti- ja tegevustoetused kultuurile    

89 364 149

 

4500.8

– projekti- ja tegevustoetused spordile    

81 134 000

 

4500.8

– kultuuri- ja spordiprojektidele hasartmängumaksu laekumisest (a)    

34 212 024

 

4500.9

Mitteresidentidele

   

1 814 600

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

1 814 600

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

   

84 395 000

 

4502.03

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

26 000 000

 

4502.03

– Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja    

4 600 000

 

4502.03

– Sihtasutus Eesti Draamateater    

4 500 000

 

4502.03

– Sihtasutus Tartu Jaani Kirik    

4 000 000

 

4502.03

– Sihtasutus Narva Aleksandri Kirik    

2 000 000

 

4502.03

– Sihtasutus A. H. Tammsaare Muuseum    

200 000

 

4502.03

– Sihtasutus Rakvere Teatrimaja    

5 500 000

 

4502.03

– Sihtasutus Vene Teater Eestis    

4 000 000

 

4502.03

– Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus    

1 200 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised muudele residentidele põhivara soetamiseks

   

880 000

5

 

Tegevuskulud

   

30 405 654

6

 

Muud kulud

   

749

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

2 663 800

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

2 423 000

5

 

Tegevuskulud

   

2 423 000

   

Riigituludest

   

240 800

5

 

Tegevuskulud

   

240 800

70000958. Muinsuskaitseamet

 

275 000

27 491 232

4

 

Eraldised

   

17 065 000

 

4500.8

Muudele residentidele

   

17 065 000

 

4500.8

– riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng»    

14 000 000

 

4500.8

– toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks    

3 065 000

5

 

Tegevuskulud

 

275 000

10 403 111

6

 

Muud kulud

   

23 121

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

175 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

175 000

4

4500.8

– toetus kultuurimälestiste omanikele mälestiste korrashoiuks ja restaureerimiseks    

10 000

5

 

Tegevuskulud

   

165 000

70001159. Eesti Hoiuraamatukogu

 

355 000

6 368 524

5

 

Tegevuskulud

 

251 320

6 260 214

6

 

Muud kulud

 

103 680

108 310

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

 

30 000

3 080 763

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

3 080 763

70001024. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus  

800 000

4 882 968

5

 

Tegevuskulud

 

800 000

4 881 368

6

 

Muud kulud

   

1 600

70004347. Võru Instituut

 

30 000

1 330 594

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

1 329 960

6

 

Muud kulud

   

634

15. Kontserdiorganisatsioonid

 

29 448 900

103 577 795

5

 

Tegevuskulud

 

27 901 500

97 985 008

 

Sellest

muudest toetustest

   

2 500 000

6

 

Muud kulud

 

1 547 400

5 592 787

 

Sellest

muudest toetustest

   

760 000

16. Muuseumid

 

17 893 630

128 486 732

5

 

Tegevuskulud

 

17 741 846

127 931 130

6

 

Muud kulud

 

151 784

555 602

17. Teatrid

 

47 636 470

138 333 646

5

 

Tegevuskulud

 

46 964 470

135 044 310

6

 

Muud kulud

 

672 000

3 289 336

25. Spordibaasid

 

5 451 000

8 179 588

5

 

Tegevuskulud

 

5 116 523

7 845 111

6

 

Muud kulud

 

334 477

334 477

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala

7 000 000

10 009 000

4 295 297 960

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

2 000 000

900 000

1 787 211 966

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

741 631 166

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

543 597 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

543 597 000

   

Riigituludest

   

198 034 166

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

198 034 166

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  

2 290 000

1 455 361 573

4

 

Eraldised

   

1 335 801 667

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

473 050 800

 

40

– Edelaraudtee AS    

135 000 000

 

40

– Elektriraudtee AS    

37 000 000

 

40

– AS Eesti Post    

15 000 000

 

40

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus vee- ja õhutranspordi korraldamiseks    

117 550 800

 

40

– ühistranspordi sihtotstarbeline toetus maanteetranspordi korraldamiseks    

159 500 000

 

40

– lennuradade hoid    

9 000 000

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

504 495 667

 

4500.03

– Ettevõtluse Arendamise SA    

504 495 667

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

63 525 200

 

4500.8

– AS ALARA    

9 900 000

 

4500.8

– AS Metrosert    

1 715 200

 

4500.8

– SA Eesti Akrediteerimiskeskus    

350 000

 

4500.8

– MTÜ Eesti Standardikeskus    

3 200 000

 

4500.8

– tarbijakaitseühenduste toetamine    

500 000

 

4500.8

– muud mittetulundusühingud    

2 755 000

 

4500.8

– energiasäästuprogrammi finantseerimine    

700 000

 

4500.8

– Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus    

24 000 000

 

4500.8

– Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx    

20 000 000

 

4500.8

– Eesti Proovikoda OÜ    

330 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

7 000 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

7 000 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

   

125 390 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

   

162 340 000

 

4502.8

– AS Tallinna Lennujaam    

141 340 000

 

4502.8

– AS Saarte Liinid    

8 000 000

 

4502.8

– Elektriraudtee AS    

13 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 100 000

119 239 782

6

 

Muud kulud

 

190 000

320 124

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

579 636 624

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

503 688 650

4

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

353 921 750

 

4500.03

– Ettevõtluse Arendamise SA    

353 921 750

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

2 930 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

   

141 340 000

 

4502.8

– AS Tallinna Lennujaam    

141 340 000

5

 

Tegevuskulud

   

5 496 900

   

Riigituludest

   

75 947 974

4

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

67 807 250

 

4500.03

– Ettevõtluse Arendamise SA    

67 807 250

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

1 680 000

5

 

Tegevuskulud

   

6 460 724

70000303. Konkurentsiamet

   

10 179 388

5

 

Tegevuskulud

   

10 159 388

6

 

Muud kulud

   

20 000

70000800. Lennuamet

 

50 000

17 373 834

5

 

Tegevuskulud

 

50 000

17 373 834

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

7 133 857

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

5 600 660

5

 

Tegevuskulud

   

5 600 660

   

Riigituludest

   

1 533 197

5

 

Tegevuskulud

   

1 533 197

70001490. Maanteeamet

 

1 300 000

562 297 600

4

 

Eraldised

   

320 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

320 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

320 000

5

 

Tegevuskulud

 

1 272 000

561 764 350

6

 

Muud kulud

 

28 000

213 250

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

997 600

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

748 200

5

 

Tegevuskulud

   

748 200

   

Riigituludest

   

249 400

5

 

Tegevuskulud

   

249 400

70003164. Patendiamet

 

205 000

18 433 100

4

 

Eraldised

   

1 200 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

1 200 000

5

 

Tegevuskulud

 

205 000

17 203 100

6

 

Muud kulud

   

30 000

70005128. Raudteeinspektsioon

 

200 000

107 168 200

4

 

Eraldised

   

95 115 000

 

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele (ü)

   

95 115 000

 

4502.8

– Riigi Kinnisvara AS    

95 115 000

5

 

Tegevuskulud

 

200 000

12 050 200

6

 

Muud kulud

   

3 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

98 783 600

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

98 377 600

4

4502.8

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks muudele residentidele

   

95 115 000

 

4502.8

– Riigi Kinnisvara AS    

95 115 000

5

 

Tegevuskulud

   

3 262 600

   

Riigituludest

   

406 000

5

 

Tegevuskulud

   

406 000

70000013. Sideamet

   

32 063 000

5

 

Tegevuskulud

   

32 028 000

6

 

Muud kulud

   

35 000

70003247. Tarbijakaitseamet

 

30 000

17 421 444

4

 

Eraldised

   

3 950

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

3 950

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

3 950

5

 

Tegevuskulud

 

30 000

17 412 494

6

 

Muud kulud

   

5 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

5 883 200

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

5 429 400

5

 

Tegevuskulud

   

5 429 400

   

Riigituludest

   

453 800

5

 

Tegevuskulud

   

453 800

70002414. Veeteede Amet

 

3 600 000

146 171 900

5

 

Tegevuskulud

 

3 399 800

145 319 700

    – tegevuskulud  

3 399 800

124 319 700

    – talvine navigatsioon (ü)    

21 000 000

6

 

Muud kulud

 

200 200

852 200

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

4 829 700

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

4 589 500

5

 

Tegevuskulud

   

4 589 500

   

Riigituludest

   

240 200

5

 

Tegevuskulud

   

240 200

70003187. Energiaturu Inspektsioon

 

5 000

5 005 130

4

 

Eraldised

   

133 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

133 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

133 000

5

 

Tegevuskulud

 

5 000

4 872 130

70003218. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

   

11 539 800

4

 

Eraldised

   

43 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

43 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

43 000

5

 

Tegevuskulud

   

11 491 200

6

 

Muud kulud

   

5 600

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

2 294 800

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

2 086 200

5

 

Tegevuskulud

   

2 086 200

   

Riigituludest

   

208 600

5

 

Tegevuskulud

   

208 600

70000823. Eesti Riiklik Autoregistrikeskus

 

1 309 000

80 292 941

4

 

Eraldised

   

125 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

125 100

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

125 100

5

 

Tegevuskulud

 

1 309 000

80 103 381

    – tegevuskulud  

209 000

62 453 381

    – tootmiskulud (a)  

1 100 000

17 650 000

6

 

Muud kulud

   

64 460

70003193. Patendiraamatukogu

 

120 000

4 490 200

5

 

Tegevuskulud

 

120 000

4 490 200

70006317. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus

5 000 000

 

40 287 884

5

 

Tegevuskulud

5 000 000

 

40 287 884

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

7 476 100

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

6 404 450

5

 

Tegevuskulud

   

6 404 450

   

Riigituludest

   

1 071 650

5

 

Tegevuskulud

   

1 071 650

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala

43 304 832

82 964 000

3 321 933 922

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

7 719 000

54 195 342

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

33 045 069

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

17 918 884

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

17 918 884

   

Riigituludest

   

15 126 185

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

15 126 185

70000734. Põllumajandusministeerium

10 214 716

400 000

149 066 141

4

 

Eraldised

   

17 400 800

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

5 790 000

 

40

– Loomsete Jäätmete Käitlemise AS    

5 790 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

10 400 000

 

4500.8

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda    

10 000 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

1 210 800

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

1 210 800

5

 

Tegevuskulud

10 214 716

399 000

131 603 614

   

Sellest rakendusuuringute tellimine Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutustelt

   

10 402 759

6

 

Muud kulud

 

1 000

61 727

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

25 955 598

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

16 328 023

5

 

Tegevuskulud

   

16 328 023

   

Riigituludest

   

9 627 575

4

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

550 000

 

4500.8

– MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda    

550 000

5

 

Tegevuskulud

   

9 077 575

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet    

2 816 589 353

4

 

Eraldised

   

2 730 583 795

    – riiklik arengukava    

438 519 699

    – maaelu arengukava    

962 675 000

    – maaelu arengukava tehnilise abi meede    

14 714 716

    – põllumajanduse turukorraldus    

614 143 080

    – kalanduse turukorraldus    

3 000 000

    – ühtne pindalatoetus    

639 031 300

    – maaelu ja põllumajanduse arendamine    

55 000 000

    – toetus kaluritele aktsiisimäära tõusu kompenseerimiseks    

3 500 000

5

 

Tegevuskulud

   

85 825 558

6

 

Muud kulud

   

180 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

2 457 027 853

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

2 132 225 176

4

 

Eraldised

   

2 115 419 149

    – riiklik arengukava    

313 695 197

    – maaelu arengukava    

770 107 799

    – maaelu arengukava tehnilise abi meede    

11 771 773

    – põllumajanduse turukorraldus    

581 543 080

    – kalanduse turukorraldus    

3 000 000

    – ühtne pindalatoetus    

435 301 300

5

 

Tegevuskulud

   

16 806 027

   

Riigituludest

   

324 802 677

4

 

Eraldised

   

321 934 646

    – riiklik arengukava    

124 824 502

    – maaelu arengukava    

192 567 201

    – maaelu arengukava tehnilise abi meede    

2 942 943

    – põllumajanduse turukorraldus    

1 600 000

5

 

Tegevuskulud

   

2 868 031

70000094. Veterinaar- ja Toiduamet

 

11 255 000

86 393 875

4

 

Eraldised

   

380 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

380 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

380 000

5

 

Tegevuskulud

 

11 255 000

85 989 350

   

Sellest analüüside tellimine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumilt

   

11 568 357

6

 

Muud kulud

   

24 525

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

8 038 350

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

3 872 565

5

 

Tegevuskulud

   

3 872 565

   

Riigituludest

   

4 165 785

5

 

Tegevuskulud

   

4 165 785

70000071. Taimetoodangu Inspektsioon

   

38 079 043

4

 

Eraldised

   

467 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

467 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

467 000

5

 

Tegevuskulud

   

37 607 700

   

Sellest analüüside tellimine Põllumajandusuuringute Keskuselt

   

5 419 000

6

 

Muud kulud

   

4 343

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

214 000

   

Riigituludest

   

214 000

5

 

Tegevuskulud

   

214 000

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

 

9 747 100

18 739 175

5

 

Tegevuskulud

 

8 547 100

17 516 175

6

 

Muud kulud

 

1 200 000

1 223 000

70000059. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus

 

1 200 000

10 415 452

5

 

Tegevuskulud

 

1 100 000

10 315 452

6

 

Muud kulud

 

100 000

100 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 818 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 398 000

5

 

Tegevuskulud

   

1 398 000

   

Riigituludest

   

420 000

5

 

Tegevuskulud

   

420 000

70002213. Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibüroo    

1 562 600

5

 

Tegevuskulud

   

1 562 600

70000042. Põllumajandusuuringute Keskus

9 919 000

10 869 000

43 331 655

4

 

Eraldised

   

48 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

48 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

48 000

5

 

Tegevuskulud

9 919 000

10 419 000

42 811 174

6

 

Muud kulud

 

450 000

472 481

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

10 571 074

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

8 875 363

5

 

Tegevuskulud

   

8 875 363

   

Riigituludest

   

1 695 711

5

 

Tegevuskulud

   

1 695 711

70000065. Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

11 568 357

19 568 357

43 649 314

5

 

Tegevuskulud

11 568 357

17 358 357

41 430 557

6

 

Muud kulud

 

2 210 000

2 218 757

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 466 500

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 419 550

5

 

Tegevuskulud

   

1 419 550

   

Riigituludest

   

46 950

5

 

Tegevuskulud

   

46 950

Maaparandusbürood

 

460 050

24 434 153

5

 

Tegevuskulud

 

460 050

24 425 750

6

 

Muud kulud

   

8 403

Põllumajandusmuuseumid

 

470 000

7 683 732

5

 

Tegevuskulud

 

449 200

7 659 800

6

 

Muud kulud

 

20 800

23 932

Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendusasutused

11 602 759

21 275 493

27 794 087

5

 

Tegevuskulud

11 572 759

20 554 749

27 034 749

6

 

Muud kulud

30 000

720 744

759 338

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala  

580 000

2 629 732 265

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

59 738 606

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

19 433 580

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

16 428 580

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

16 428 580

   

Riigituludest

   

3 005 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

3 005 000

70000272. Rahandusministeerium

   

984 444 870

4

 

Eraldised

   

609 220 815

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused

   

3 400 000

 

4138

– õigusabi ja alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamine (a)    

3 400 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

   

76 034 811

 

4500

– sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks    

26 034 811

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised õppelaenude põhiosa kustutamiseks (a)    

28 571 430

 

4500.0

– valitsussektorisisesed eraldised maksudeks erisoodustustelt (a)    

21 428 570

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

22 699 500

 

4500.8

– õppelaenude riigitagatis (a)    

22 699 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

48 504

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

48 504

 

4502

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele

   

4 270 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

   

502 768 000

 

452.03

– Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (a)    

502 768 000

5

 

Tegevuskulud

   

180 645 754

 

5

– tegevuskulud    

157 141 654

 

55

– Riigikassa arvelduste korraldamise ning riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamisega seotud kulud (a)    

23 504 100

6

 

Muud kulud

   

194 578 301

    – intressikulud (a)    

147 000 000

    – maamaksukulud (a)    

46 078 301

    – kohtutele hagide esitamisel tasutav riigilõiv (a)    

1 500 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

60 426 936

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

56 372 834

4

4500

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

   

26 034 811

5

 

Tegevuskulud

   

30 338 023

   

Riigituludest

   

4 054 102

5

 

Tegevuskulud

   

4 054 102

70000349. Maksu- ja Tolliamet

 

80 000

1 510 346 268

4

 

Eraldised

   

1 038 120 000

 

4103

Maksed kohustusliku kogumispensioni fondi (a)

   

1 037 600 000

 

4500.0

Valitsussektorisisesed eraldised

   

20 000

 

4500.0

– Sisekaitseakadeemiale    

20 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

500 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

500 000

5

 

Tegevuskulud

 

80 000

469 966 467

6

 

Muud kulud

   

2 259 801

    – intressikulud (a)    

700 000

70000332. Statistikaamet

 

500 000

70 069 351

5

 

Tegevuskulud

 

500 000

70 069 351

70003170. Riigihangete Amet

   

5 133 170

5

 

Tegevuskulud

   

5 132 670

6

 

Muud kulud

   

500

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala

292 245 700

78 129 500

4 069 031 096

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

558 595 275

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

465 376 962

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

440 026 755

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

440 026 755

   

Riigituludest

   

25 350 207

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

25 350 207

70000562. Siseministeerium

 

26 000

164 618 555

4

 

Eraldised

   

79 196 900

 

4500.03

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele

   

18 640 000

 

4500.03

– Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus    

15 040 000

 

4500.03

– SA Eesti Migratsioonifond    

3 600 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

60 300 000

 

4500.8

– Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik    

300 000

 

4500.8

– erakonnad    

60 000 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

256 900

5

 

Tegevuskulud

 

26 000

85 090 655

6

 

Muud kulud

   

331 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

10 676 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

10 676 000

5

 

Tegevuskulud

   

10 676 000

6

 

Muud kulud

   

61 000

70000591. Kaitsepolitseiamet

   

154 475 918

6

 

Muud kulud

   

154 475 918

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

414 636

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

375 519

6

 

Muud kulud

   

375 519

   

Riigituludest

   

39 117

6

 

Muud kulud

   

39 117

70000579. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

 

150 000

199 795 905

4

 

Eraldised

   

20 000

 

41

Sotsiaaltoetused

   

20 000

5

 

Tegevuskulud

 

150 000

199 750 905

6

 

Muud kulud

   

25 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

6 796 805

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

5 126 000

5

 

Tegevuskulud

   

5 126 000

   

Riigituludest

   

1 670 805

5

 

Tegevuskulud

   

1 670 805

70005186. Piirivalveamet

 

9 000 000

502 116 107

4

 

Eraldised

   

332 640

   

Sotsiaaltoetused

   

332 640

5

 

Tegevuskulud

 

8 452 880

500 923 935

6

 

Muud kulud

 

547 120

859 532

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

14 700 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

14 700 000

5

 

Tegevuskulud

   

14 647 000

6

 

Muud kulud

   

53 000

70000728. Politseiamet

 

123 000

992 025 047

4

 

Eraldised

   

3 409 400

 

41

Sotsiaaltoetused

   

2 080 400

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

1 329 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

1 329 000

5

 

Tegevuskulud

 

123 000

984 170 047

6

 

Muud kulud

   

4 445 600

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

38 905 545

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

37 413 504

5

 

Tegevuskulud

   

37 413 504

   

Riigituludest

   

1 492 041

5

 

Tegevuskulud

   

1 492 041

70000585. Päästeamet

 

576 000

440 783 822

4

 

Eraldised

   

2 736 658

 

41

Sotsiaaltoetused

   

1 210 658

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

76 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

76 000

 

452

Mittesihtotstarbelised eraldised

   

1 450 000

5

 

Tegevuskulud

 

576 000

437 152 233

6

 

Muud kulud

   

894 931

70004235. Andmekaitse Inspektsioon

   

8 529 070

5

 

Tegevuskulud

   

8 529 070

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

2 268 763

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

1 877 597

5

 

Tegevuskulud

   

1 877 597

   

Riigituludest

   

391 166

5

 

Tegevuskulud

   

391 166

70004465. Sisekaitseakadeemia

 

6 700 000

94 319 811

4

 

Eraldised

   

5 493 102

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

57 870

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

36 870

 

4500.9

– kohalike spordiliitude liikmemaksud    

21 000

 

41

Sotsiaaltoetused

   

5 435 232

5

 

Tegevuskulud

 

6 700 000

88 740 509

6

 

Muud kulud

   

86 200

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

9 136 658

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

7 648 391

5

 

Tegevuskulud

   

7 648 391

   

Riigituludest

   

1 488 267

5

 

Tegevuskulud

   

1 488 267

70000562. Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala)

292 245 700

61 554 500

953 771 586

70000562. Siseministeerium

   

439 521 699

4

 

Eraldised

   

432 061 059

 

4

– struktuurifondide rakendamine, kontroll ja seire    

14 538 600

 

40

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele

   

875 000

 

40

– Eesti Kaardikeskus AS    

875 000

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

   

53 545 843

    – valitsussektorisisesed eraldised    

53 545 843

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

95 597 825

 

4500.8

– Eesti Kirikute Nõukogu    

5 900 000

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

   

267 503 791

 

4502

– riikliku arengukava meetmed    

235 250 116

 

4502.0

– valitsussektorisisesed eraldised (a)    

32 265 000

5

 

Tegevuskulud

   

6 841 040

6

 

Muud kulud

   

619 600

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

387 651 699

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

361 419 933

4

 

Eraldised

     
 

4

– struktuurifondide rakendamine, kontroll ja seire    

9 630 100

 

4500

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks

   

49 384 518

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

74 696 899

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

   

223 068 716

 

4502

– riikliku arengukava meetmed    

223 068 716

5

 

Tegevuskulud

   

4 639 700

   

Riigituludest

   

26 231 766

4

 

Eraldised

   

23 410 826

 

4

– struktuurifondide rakendamine, kontroll ja seire    

4 908 500

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

6 320 926

 

4502.01

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele (ü)

   

12 181 400

5

 

Tegevuskulud

   

2 201 340

6

 

Muud kulud

   

619 600

Maavalitsused

292 245 700

61 554 500

514 249 887

4

 

Eraldised

292 245 700

53 493 500

348 883 200

 

4500

– valitsussektorisisesed eraldised

292 245 700

53 493 500

348 883 200

 

4500.01

– Kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele    

3 144 000

 

4500

– laste riiklik hoolekanne

128 445 400

2 287 500

130 732 900

 

4500

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne

117 479 400

33 111 000

150 590 400

 

4500

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes

3 397 284

18 095 000

21 492 284

 

4500

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele

42 723 616

 

42 723 616

 

4500

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud

200 000

 

200 000

5

 

Tegevuskulud

 

8 015 180

165 239 895

6

 

Muud kulud

 

45 820

126 792

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala  

69 761 500

21 595 110 670

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

 

3 400 000

64 035 067

   

Sellest:

     
 

158

– ravimivarude soetamine    

5 500 000

 

158

– vaktsiinide soetamine    

10 200 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 213 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

900 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

900 000

   

Riigituludest

   

313 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

313 000

70001952. Sotsiaalministeerium

   

7 307 559 848

4

 

Eraldised

   

7 205 980 722

 

4

– ravikindlustuseta isikute vältimatu ravi    

77 378 523

 

4

– haiglavõrgu arengukava (a, ü)    

79 954 000

 

4

– tööhõiveprogramm    

4 000 000

 

4

– laste riiklik hoolekanne    

128 445 400

 

4

– psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne    

117 479 400

 

4

– täisealiste isikute hoolekanne üldhooldekodudes    

3 397 284

 

4

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite soetamine puuetega inimestele    

42 723 616

 

4

– proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite eraldamise korralduskulud    

200 000

 

4

– soolise võrdõiguslikkuse tegevusvaldkond    

6 274 650

 

4

– sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse tegevusvaldkond  

11 473 482

 

4

– tervise tegevusvaldkond    

10 710 679

 

4

– tööhõive ja töökeskkonna tegevusvaldkond    

2 065 000

 

4137

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)    

1 053 400

 

4500.02

Valitsussektorisse kuuluvatele muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

   

6 675 070 800

 

4500.02

– Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud (a)    

6 675 070 800

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

1 369 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

1 369 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

44 385 488

 

4500.8

– Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumistest (a)    

9 909 900

 

4500.8

– hasartmängumaksu laekumistest toetuseks pere-, meditsiini-, hoolekande-, vanurite ning puuetega inimeste projektidele (a)    

30 125 588

5

 

Tegevuskulud

   

101 539 126

6

 

Muud kulud

   

40 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

122 603 119

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

114 698 161

4

 

Eraldised

   

88 083 027

 

4

– haiglavõrgu arengukava    

79 954 000

 

4

– tervise tegevusvaldkond    

2 006 377

 

4

– tööhõive ja töökeskkonna tegevusvaldkond    

1 565 000

 

4

– sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse tegevusvaldkond  

348 000

 

4

– soolise võrdõiguslikkuse tegevusvaldkond    

4 209 650

5

  – tegevuskulud    

26 615 134

   

Riigituludest

   

7 904 958

4

 

Eraldised

   

2 266 051

 

4

– tervise tegevusvaldkond    

423 269

 

4

– tööhõive ja töökeskkonna tegevusvaldkond    

500 000

 

4

– sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse tegevusvaldkond  

439 782

 

4

– soolise võrdõiguslikkuse valdkond    

903 000

5

  – tegevuskulud    

5 638 907

70003477. Ravimiamet

 

9 742 700

14 929 200

4

 

Eraldised

   

320 500

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

320 500

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

320 500

5

 

Tegevuskulud

 

9 739 700

14 605 700

6

 

Muud kulud

 

3 000

3 000

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

 

2 600 000

13 398 982 997

4

 

Eraldised

   

13 257 144 812

 

4

– erivajadustega inimeste rehabilitatsioon    

21 754 300

 

410

Sotsiaalkindlustustoetused (a)

   

10 064 300 000

 

4100

– sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid (a)    

9 759 556 500

 

4102

– mittesotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused (a)    

304 743 500

 

413

Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele

 

2 920 053 312

 

4130

– peretoetused (a)    

1 702 023 200

 

4130

– vanemahüvitis (a)    

578 884 512

 

4133

– puuetega inimeste igakuulised toetused (a)    

499 609 000

 

4133

– ühekordsed ja perioodilised toetused puuetega inimestele    

2 091 000

 

4137

– erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)    

137 445 600

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

 

126 887 200

 

4138

– eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi (a)    

3 980 000

 

4138

– eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral (a)    

13 279 000

 

4138

– kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega (a)    

41 500 000

 

4138

– matusetoetused (a)    

40 700 000

 

4138

– sotsiaaltoetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele (a)    

1 607 300

 

4138

– hüvitised kuriteoohvritele (a)    

3 020 900

 

4138

– täiendav lapsepuhkuse päevade tasu lapsevanemale, lisapuhkepäeva tasu puudega lapse vanemale, tasuline lapsetoitmise vaheaeg    

15 000 000

 

4138

– toetused represseeritutele    

7 800 000

 

414

Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele

   

124 000 000

 

414

– politseiametnike pensionid (a)    

82 000 000

 

414

– Riigikontrolli ametnike pensionid (a)    

2 338 000

 

414

– riigikohtunike ja kohtunike pensionide suurendus (a)  

8 760 000

 

414

– prokuröride pensionide suurendus (a)    

1 939 900

 

414

– õiguskantsleri pensioni suurendus (a)    

264 000

 

414

– avalike teenistujate pensionide suurendus (a)    

28 698 100

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

150 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks    

150 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 600 000

141 711 885

6

 

Muud kulud

   

126 300

70006205. Tervishoiuamet

   

209 604 250

4

 

Eraldised

   

202 732 000

 

4

– kiirabi osutamiseks    

202 732 000

5

 

Tegevuskulud

   

6 872 250

70005364. Tööturuamet

   

390 805 401

4

 

Eraldised

   

337 519 912

 

4

– aktiivsete tööturuteenuste osutamine    

159 205 403

 

4

– EQUAL-projektid    

45 009 279

 

4500.8

– eraldis muudele residentidele    

3 000 000

 

4132

Toetused töötutele

   

113 514 750

 

4132

– muud toetused töötutele    

44 769 150

 

4132

– töötu abiraha (a)    

68 745 600

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

   

16 790 480

5

 

Tegevuskulud

   

53 285 489

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

190 364 711

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

174 529 811

4

 

Eraldised

   

169 746 295

 

4

– aktiivsete tööturumeetmete osutamine    

135 989 333

 

4

– EQUAL-projektid    

33 756 962

5

  – tegevuskulud    

4 783 516

   

Riigituludest

   

15 834 900

4

 

Eraldised

   

11 252 317

 

4

– EQUAL-projektid    

11 252 317

 

4500.8

– eraldis muudele residentidele    

3 000 000

5

  – tegevuskulud    

1 582 583

70002940. Tervisekaitseinspektsioon

 

15 420 000

64 491 921

5

 

Tegevuskulud

 

14 720 000

63 783 321

6

 

Muud kulud

 

700 000

708 600

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

7 424 721

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

6 594 721

5

  – tegevuskulud    

6 594 721

   

Riigituludest

   

830 000

5

  – tegevuskulud    

830 000

70001969. Tööinspektsioon

   

23 472 682

5

 

Tegevuskulud

   

23 472 682

70003491. Riikliku Lepitaja Kantselei

   

896 872

5

 

Tegevuskulud

   

896 872

70003566. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

 

500 000

18 480 967

5

 

Tegevuskulud

 

500 000

18 472 967

6

 

Muud kulud

   

8 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

1 037 225

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

816 001

5

  – tegevuskulud    

816 001

   

Riigituludest

   

221 224

5

  – tegevuskulud    

221 224

70003520. Eesti Meditsiiniraamatukogu

 

41 800

2 007 800

5

 

Tegevuskulud

 

41 800

2 005 137

6

 

Muud kulud

   

2 663

70004494. Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus    

1 186 265

4

 

Eraldised

   

8 100

 

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele

   

8 100

 

4138

– muud sotsiaalabitoetused    

8 100

5

 

Tegevuskulud

   

1 178 165

70005163. Kemikaalide Teabekeskus

   

2 196 500

5

 

Tegevuskulud

   

2 196 500

70003483. Põhja-Eesti Verekeskus

 

37 327 000

37 327 000

5

 

Tegevuskulud

 

37 324 300

37 324 300

6

 

Muud kulud

 

2 700

2 700

70003543. Eesti Kardioloogia Instituut

   

145 000

5

 

Tegevuskulud

   

145 000

70006292. Tervise Arengu Instituut

 

730 000

58 988 900

4

 

Eraldised

   

33 392 268

5

 

Tegevuskulud

 

730 000

25 239 232

6

 

Muud kulud

   

357 400

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

19 222 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

19 222 000

4

 

Eraldised

   

13 025 518

5

  – tegevuskulud    

6 196 482

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM  

2 500 000

477 600 240

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (ü)

   

49 606 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

12 316 000

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

12 316 000

15

 

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine

   

12 316 000

70002526. Välisministeerium

 

2 500 000

427 994 240

4

 

Eraldised

   

23 547 000

 

4137

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (a)

   

215 000

 

4500.8

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks muudele residentidele

   

500 000

 

4500.8

– Sihtasutus Eesti Välispoliitika Instituut    

500 000

 

4500.9

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks mitteresidentidele

   

22 832 000

 

4500.9

– rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud    

14 700 000

 

4500.9

– Euroopa Nõukogu Infotalitus    

132 000

 

4500.9

– arengu- ja humanitaarabi    

8 000 000

5

 

Tegevuskulud

 

2 500 000

404 318 240

6

 

Muud kulud

   

129 000

Sealhulgas:

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulud (ü)

   

5 821 240

   

Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt laekuvate toetuste arvel (a)

   

5 821 240

5

 

Tegevuskulud

   

5 821 240

§ 3. FINANTSEERIMISTEHINGUD

Kavandatavad finantseerimistehingud kokku (krooni)

 

–4 010 990

–30 487 844

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala    

–10 083 293

70000898. Justiitsministeerium

   

–8 874 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–8 874 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–8 874 000

70003572. Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo

   

–163 293

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–163 293

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–163 293

Esimese ja teise astme kohtud

   

–1 046 000

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

   

–1 200 000

 

1032.1

– laenude andmine    

–1 200 000

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

   

154 000

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed    

154 000

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala    

–10 206 500

70004502. Kaitseministeerium

   

–10 128 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–10 128 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–10 128 000

70006139. Laidoneri Muuseum

   

–78 500

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–78 500

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–78 500

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala  

–3 891 300

–26 882 977

70000941. Kultuuriministeerium

   

–188 152

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–188 152

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–188 152

70001030. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus

   

–36 060

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–36 060

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–36 060

70004347. Võru Instituut

   

–7 188

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–7 188

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–7 188

Kontserdiorganisatsioonid

 

–3 569 300

–14 330 300

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–14 330 300

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine  

–3 164 000

–9 399 000

 

Sellest

muudest toetustest

   

–1 290 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed  

–405 300

–4 931 300

 

Sellest

muudest toetustest

   

–550 000

Muuseumid

     

–372 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–372 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–372 000

Teatrid

   

–322 000

–10 411 277

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–10 411 277

 

2081.6

– võetud laenude tagasimaksmine    

–5 989 047

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed  

–322 000

–4 422 230

Spordibaasid

   

–1 538 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–1 538 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–1 538 000

Jagu 7. MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala    

–172 347 000

70003158. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium    

–170 079 000

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

   

–170 000 000

 

101.1.

– väärtpaberite soetamine    

–170 000 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–79 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–79 000

70000013. Sideamet

   

–1 000 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–1 000 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–1 000 000

70002414. Veeteede Amet

   

–1 268 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–1 268 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–1 268 000

Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala    

–98 957 246

70005967. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet    

–98 258 246

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

   

–98 258 246

 

1032.1.9

Laenude andmine mitteresidentidele

   

–98 258 246

70000036. Jõudluskontrolli Keskus

   

–699 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–699 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–699 000

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala    

–295 873 097

70000272. Rahandusministeerium

   

–295 810 427

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

   

–2 548 349 500

 

1012.1.9

– väärtpaberite ost    

–200 000 000

 

1019.1.9

– välismaiste osaluste ost    

–65 650 000

 

1032.1

– laenude andmine    

–2 282 699 500

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

   

2 369 639 073

 

101.2

– väärtpaberite realiseerimine    

767 139 073

 

1032.2

– antud laenude tagasimaksed    

1 602 500 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–117 100 000

 

2081.6.9

– võetud laenude tagasimaksed mitteresidentidele    

–117 100 000

70000349. Maksu- ja Tolliamet

   

–39 870

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–39 870

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–39 870

70003170. Riigihangete Amet

   

–22 800

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–22 800

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–22 800

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala    

–1 125 341

70000728. Politseiamet

   

–840 000

10.1

 

Finantsvarade suurenemine

   

–840 000

 

1032.1

– laenude andmine    

–840 000

70000585. Päästeamet

   

–12 900

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–12 900

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–12 900

70004117. Jõgeva Maavalitsus

   

–153 000

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–153 000

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–153 000

70001188. Järva Maavalitsus

   

–48 728

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–48 728

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–48 728

70001188. Lääne Maavalitsus

   

–70 713

20.6

 

Kohustuste vähenemine

   

–70 713

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed    

–70 713

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala  

–119 690

584 957 610

70001975. Sotsiaalkindlustusamet

   

585 077 300

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

   

585 077 300

 

1009.2.8

– riikliku pensionikindlustuse reservi vähenemine    

585 077 300

70003483. Põhja-Eesti Verekeskus

 

–119 690

–119 690

20.6

 

Kohustuste vähenemine

 

–119 690

–119 690

 

2082.6

– kapitaliliisingu maksed (a, ü)  

–119 690

–119 690

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUM    

30 000

70002526. Välisministeerium

   

30 000

10.2

 

Finantsvarade vähenemine

   

30 000

 

1009.2

– hoiuste vähendamine    

30 000

§ 4.  Kulude määramine

  (1) Käesolevas seaduses tähendab a arvestuslikku ning ü ülekantavat kulu. Tähistamata kulusummad on kindlaksmääratud kulu.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 2 muude riigitulude arvel tehtavad kulud tähendab kulude tegemist riigieelarve tulude arvel, välja arvatud laekumised majandustegevusest ning toetused mitteresidentidelt ja toetused muudelt residentidelt.

§ 5.  Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted

  (1) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus Tn arvutatakse järgmiselt:

 


  (2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamise ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate vahendite ning puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kulude jaotamise tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 6.  Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse (RT I 2003, 58, 387; 78, 526; 2004, 41, 275) § 12 alusel kehtestatava põhitoetuse suurus õppekuu kohta on:
  1) õpilasel, kes omandab põhihariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni;
  2) õpilasel, kes omandab keskhariduse baasil kutsekeskharidust, 600 krooni ja täiendava toetuse suurus 300 krooni;
  3) üliõpilasel, kes omandab kõrgharidust, 800 krooni ja täiendava toetuse suurus 400 krooni;
  4) doktorandil 3000 krooni (alates 2005. aasta 1. jaanuarist doktorandi toetust taotlenutel 6000 krooni.)

  (2) Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252) sätestatud sotsiaalmaksu maksmise arvestuslikuks aluseks on kuumäär 700 krooni.

  (3) Lapsetoetuse määr on 150 krooni kuus ja lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus vastavalt riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375; 2003, 18, 103; 75, 498; 82, 549; 88, 592; 2004, 56, 404) § 4 lõigetele 2 ja 3.

  (4) Vanemahüvitise määr on 2200 krooni kuus vastavalt vanemahüvitise seaduse (RT I 2003, 82, 549) § 3 lõikele 6.

  (5) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803; 2001, 3, 10; 100, 648; 102, 671; 2002, 35, 219; 61, 375) § 5 lõikele 1.

  (6) Toimetulekupiiri määr on 750 krooni kuus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse (RT 1995, 21, 323; 1996, 49, 953;1997 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; 2004, 27, 180) § 22 lõikele 11.

  (7) Matusetoetuse suurus on 2200 krooni vastavalt riikliku matusetoetuse seaduse (RT I 2000, 86, 549; 2001,102, 674; 2002, 61, 375) § 6 lõikele 1.

  (8) Riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamäär on 12 500 krooni vastavalt Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse (RT I 1996, 81, 1448; 1999, 29, 406; 2000, 55, 359; 2002, 21, 117; 64, 390) §-le 13.

§ 7.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude liigendamine

  Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele käesoleva seadusega määratud artikli 15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine kulude ulatuslikuma liigenduse kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 8.  Majandustegevusest ja toetustest laekuvate tulude kasutamine

  (1) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel riigiasutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artiklite 3220–3232 Laekumised majandustegevusest, artiklite 3500.9, 3502.9 ja 352.9 Toetused mitteresidentidelt ja artikli 352.8 Toetused muudelt residentidelt vahendeid vastavalt tegelikule laekumisele.

  (2) Väljamakseid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laekumiste arvel on lubatud teha tegevuskuludeks, eraldisteks, materiaalse ja immateriaalse vara soetamiseks ja renoveerimiseks ning muudeks kuludeks.

§ 9.  Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping

  (1) Käesoleva seaduse artiklite 450 ja 452 all määratud eraldiste kasutamiseks sõlmitakse riigieelarvelise eraldise kasutamise leping vastava ministeeriumi või Riigikantselei ning eraldist saava juriidilise isiku vahel. Kohaliku omavalitsuse üksustega võib sõlmida riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu artikli 450 all määratud eraldiste kasutamiseks. Eesti Haigekassale, Kultuurkapitalile ja erakondadele ning käesolevas seaduses nimeliselt sätestamata juriidilisest isikust mitteresidentidele määratud eraldise kasutamise kohta lepingut ei sõlmita.

  (2) Riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, mille sõlmimise korda või tingimusi seadus ei reguleeri, sõlmimise korra ja tingimused kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 10.  Kassareservi suuruse määramine

  Kassareservi suurus on 1 500 000 000 krooni, millest riikliku pensionikindlustuse vahendid moodustavad 250 000 000 krooni.

§ 11.  Piirmäärad riigi rahavoogude juhtimiseks

  (1) Riigieelarve tulude laekumist ületavate kulude finantseerimise suurim lubatud jääk on 2 500 000 000 krooni.

  (2) Välisabi sildfinantseerimise suurim lubatud maht on 2 000 000 000 krooni.

  (3) Eelarvelaenu suurim lubatud jääk on 3 900 000 000 krooni ja kassalaenu suurim lubatud jääk on 2 500 000 000 krooni.

  (4) Vabariigi Valitsuse poolt avalike ülesannete täitmiseks antavate laenude suurim lubatud jääk on 1 120 000 000 krooni.

§ 12.  Metsatulu kasutamine

  2005. aasta metsatulu on 1 059 000 000 krooni, millest Riigimetsa Majandamise Keskusel lubatakse tulenevalt metsaseadusest (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 594; 2004, 9, 53; 38, 258) riigimetsa majandamiseks kulutada kuni 866 000 000 krooni.

§ 13.  Riigivara üleandmine Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile

  Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste valitsemisel või valduses oleva riigivara üleandmisel mitterahalise sissemaksena Riigi Kinnisvara AS aktsiakapitali vähendada nendele riigiasutustele materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks artiklis 15 ning § 2 6. osa 9. jao peatükis 70000272 maamaksukuludeks artiklis 601 ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi, ning finantseerida reservist nende riigiasutuste poolt renditud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid artiklis 5511.

§ 14.  Riigiasutuste ümberkorraldamisel, riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ning riigiasutuste lõpetamisel vabanevate vahendite kasutamine

  Vabariigi Valitsusel on õigus riigiasutuste või riigiasutuste tegevuse ümberkorraldamisel ja riigiasutuste lõpetamisel vähendada neile riigieelarves ettenähtud finantseerimist, suunates vabanevad summad oma reservi.

§ 15.  Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist laekuvate vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarve 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala artikli alajaotuses 1550 määratud maa soetamise kulusid võib teha üksnes pärast Keskkonnaministeeriumi valduses oleva maa müügi eest rahaliste vahendite laekumist Rahandusministeeriumi ühendkontserni koosseisu kuuluvatele arvelduskontodele käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude 6. osa 5. jao Keskkonnaministeeriumi valitsemisala artikli alajaotusesse 3810 maa müük. Kulude limiidi avamiseks esitab Keskkonnaministeerium vastava taotluse Rahandusministeeriumile.

  (2) Valitsusasutustel ja valitsusasutuste hallatavatel asutustel on õigus kasutada käesoleva seaduse § 1 riigieelarve tulude artikligruppi 381 materiaalsete ja immateriaalsete varade müük vastavalt tegelikule laekumisele üksnes vara võõrandamise korraldamisega otseselt seotud tegevuskuludeks.

§ 16.  Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seotud kulude muutmine

  Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi käesolevas seaduses määratud Euroopa Liidult, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt saadavate toetustega seonduvate kulude administratiivses jaotuses ning jaotuses kuluartiklite vahel majandusliku sisu järgi.

§ 17.  Mitmeaastaste kohustuste võtmine struktuurifondide projektide rahastamisel

  Struktuuritoetuse seadusest (RT I 2003, 82, 552) tulenevate meetmete rahastamiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest, sealhulgas Euroopa Ühenduse algatuste Interreg ja Equal raames, ja Ühtekuuluvusfondist on rakendusasutustel ja rakendusüksustel meetme kogumahu ulatuses õigus teha haldusotsuseid järgmiste aastate eelarvete arvel.

§ 18.  EMP ja Norra finantsvahendite ning nende Eesti-poolse finantseerimise jaotus

  Käesoleva seaduse osas 6 Vabariigi Valitsus kavandatud EMP ja Norra finantsvahendite ning nende Eesti-poolse finantseerimise jaotuse ministeeriumide vahel kinnitab Vabariigi Valitsus.

§ 19.  Sotsiaalhoolekande kulude jaotamine

  10. jao Siseministeeriumi valitsemisala (regionaalministri vastutusala) artikli 4500 sotsiaalhoolekande kulude jaotuse maavalitsuste vahel kinnitab sotsiaalminister pärast 2005. aasta riigieelarve seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

§ 20.  Eraldised Euroopa Liidule

  Käesoleva seaduse § 2 6. osa Vabariigi Valitsus artikli 452.92 – eraldised Euroopa Liidule arvel kulude tegemise õigus on Rahandusministeeriumil ja rahandusministri volitusel Maksu- ja Tolliametil.

§ 21.  Rakendussäte

  Paragrahvi 6 lõike 1 punkt 1 rakendub 2005. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json