Teksti suurus:

Ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 614

Ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 762

§ 1. Ravikindlustuse seaduse muutmine

Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 25 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Täiskasvanute hambaravi hüvitis makstakse käesolevas seaduses sätestatud tingimustel välja, sõltumata kulutuse toimumise kohast.»;

5) paragrahvi 60 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 64 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 66 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise seotus ajavahemikuga

Kui kindlustatud isikul ei tekkinud kalendriaastas õigust saada täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitist osaliselt või täies ulatuses seetõttu, et kindlustatud isik ei kandnud hüvitatavaid kulusid või kandis neid hüvitatavast määrast vähem, siis saamata jäänud hüvitise või hüvitise saamata jäänud osa võrra järgmises kalendriaastas makstavat hüvitist ei suurendata.»;

8) paragrahvi 70 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Visiiditasu ei või nõuda, kui:
1) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale alates raseduse 12. nädalast;
2) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule;
3) vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine.»;

9) paragrahvi 90 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduses (RT I 2000, 57, 374; 2002, 57, 357; 62, 377; 2003, 23, 133; 2004, 56, 400) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 38 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Reservkapitali suuruseks on 6 protsenti eelarve mahust.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json