Teksti suurus:

Äriseadustiku, sihtasutuste seaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 613

Äriseadustiku, sihtasutuste seaduse, mittetulundusühingute seaduse ja tulundusühistuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 761

§ 1. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100; 78, 523; 88, 591) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 180 lõike 2 neljas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.»;

2) paragrahvi 308 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.»

§ 2. Sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155; 2000, 55, 365, 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) § 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.»

§ 3. Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) § 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.»

§ 4. Tulundusühistuseaduse (RT I 2002, 3, 6; 102, 600; 2004, 14, 91; 24, 166) § 55 lõike 2 viies lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vähemalt poolte juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json