Teksti suurus:

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 607

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 754

Riigikogu kodukorra seaduses (RT I 2003, 24, 148; 90, 601; 2004, 12, 77) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Fraktsiooni esindavat alatise komisjoni liiget võib komisjoni istungil asendada asendusliige, kelle on määranud fraktsioon.»;

2) paragrahvi 105 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eelnõu teisel lugemisel esineb ettekandega juhtivkomisjoni esindaja. Eelnõu algataja või esitaja või tema esindaja esineb ettekandega juhul, kui ta seda soovib või kui juhtivkomisjon nii otsustab.»;

3) paragrahvi 140 lõiget 4 täiendatakse viimase lausega järgmises sõnastuses:

«Enne läbirääkimiste lõppemist võib arupärimise adressaat esineda sõnavõtuga.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json