Teksti suurus:

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 608

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 43 muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 15.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 755

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120) §-s 43 tehakse järgmised muudatused:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Ennetähtaegset vanaduspensioni»;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Ennetähtaegset vanaduspensioni käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniealiseks saamiseni töötamise korral ei maksta.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json