Teksti suurus:

Kaabelleviseadus (lühend - KaabLS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kaabelleviseadus

Kehtetu - RT I 2004, 87, 593 - jõust. 1. 01. 2005