Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 91, 625

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 24.12.2004 nr 373

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520) § 31 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruses nr 301 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord» (RT I 2002, 78, 467; 2003, 8, 42; 76, 508; 2004, 83, 559) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Haigekassa nõukogu annab arvamuse vastuvõetud ettepanekute kohta vähemalt üks kord kalendriaastas.»;

3) paragrahvi 10 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json