Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 ""Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse" kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 91, 627

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 ""Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse" kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 24.12.2004 nr 375

Määrus kehtestatakse «Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse» (RT I 1993, 26, 442; 1996, 3, 57; 1998, 57, 858; 2002, 63, 387) § 8 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1993. a määruse nr 372 ««Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse» kinnitamine» (RT I 1994, 3, 19; 1995, 38, 499; 1997, 8, 50) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Riikliku lepitaja ametipalk on võrdne maa-, linna- ja halduskohtu kohtuniku ametipalgaga.»

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json