Teksti suurus:

Riigiasutuse Maanteeameti Tehnokeskus tegevuse lõpetamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2000, 95, 1488

Riigiasutuse Maanteeameti Tehnokeskus tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 18.08.2000 nr 69

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 43 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» punkti 56 alapunkti 2 ja punkti 67 alusel.

§ 1. Lõpetada Maanteeameti hallatava riigiasutuse Maanteeameti Tehnokeskus tegevus 30. novembril 2000. a.

§ 2. Tunnistada kehtetuks teede- ja sideministri 14. novembri 1997. a määruse nr 37 «Maanteeameti teedevalitsuste ja Tehnokeskuse põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 4/5, 38) punkti 1 alapunkt 16 alates 1. detsembrist 2000. a.

§ 3. Sulgeda Maanteeameti Tehnokeskuse kasutamata jäänud riigieelarveassigneeringud ja kasutada neid Maanteeametis ettenähtud korras teehoiutööde rahastamiseks.

§ 4. (1) Moodustada Maanteeameti Tehnokeskuse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Esimees:

   
  Sven Hiedel Teede- ja Sideministeeriumi juriidilise osakonna nõunik

Liikmed:

   
  Aleksander Kaldas Maanteeameti peadirektori asetäitja
  Alli Ainen Maanteeameti Tehnokeskuse pearaamatupidaja
  Hillar Varik Maanteeameti Tehnokeskuse direktor
  Valentin Tšesnokov Maanteeameti Tehnokeskuse peaspetsialist
  Ülle Karjane Maanteeameti peaspetsialist

(2) Likvideerimiskomisjonil lõpetada töö 29. detsembriks 2000. a.

Minister Toivo JÜRGENSON

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Tõnu NAESTEMA

/otsingu_soovitused.json