Teksti suurus:

Arstide ja hambaarstide erialade nimetused

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 99, 1563

Arstide ja hambaarstide erialade nimetused

Vastu võetud 11.09.2000 nr 57

Määrus kehtestatakse «Tervishoiukorralduse seaduse» (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462; 1999, 18, 305; 23, 351; 97, 860; 2000, 57, 374; 58, 376) paragrahvi 14 punktide 5 ja 12 alusel ning kooskõlas «Ülikooliseaduse» (RT I 1995, 12, 119; 1996, 49, 953; 51, 965; 1997, 42, 678; 1998, 57, 859; 1999, 10, 150; 102, 908; 2000, 25, 140) ja «Tartu Ülikooli seadusega» (RT I 1995, 23, 333; 1996, 49, 953; 51, 965; 1998, 61, 986; 1999, 102, 908) arstide ja hambaarstide erialade nimetuste ühtlustamiseks ja ühtseks kasutamiseks.

§ 1. Määrusega kehtestatakse arstide ja hambaarstide erialade liigitus ja erialade nimetused.

§ 2. Arstide ja hambaarstide erialad liigitatakse üld- ja eriarstlikeks erialadeks.

§ 3. Üldarstlik hambaarsti eriala on hambaravi.

§ 4. Eriarstlikud hambaarsti erialad on:
1) näo- ja lõualuukirurgia;
2) ortodontia.

§ 5. Üldarstlik arsti eriala on üldmeditsiin.

§ 6. Eriarstlikud arstide erialad on:
1) anestesioloogia;
2) dermatoveneroloogia;
3) endokrinoloogia;
4) erakorraline meditsiin;
5) füsiaatria ja taastusravi;
6) gastroenteroloogia;
7) hematoloogia;
8) infektsioonhaigused;
9) kardioloogia;
10) laboratoorne meditsiin;
11) lastekirurgia;
12) nefroloogia;
13) neurokirurgia;
14) neuroloogia;
15) oftalmoloogia;
16) onkoloogia (radiokemoteraapia tähenduses);
17) ortopeedia;
18) otorinolarüngoloogia;
19) patoloogia;
20) pediaatria;
21) peremeditsiin;
22) plastikakirurgia;
23) psühhiaatria;
24) pulmonoloogia;
25) radioloogia;
26) reumatoloogia;
27) sisehaigused;
28) sünnitusabi ja günekoloogia;
29) torakaalkirurgia;
30) töötervishoid;
31) uroloogia;
32) vaskulaarkirurgia;
33) üldkirurgia.

§ 7. Üldarstlik hambaarsti eriala on aluseks hambaarsti kutse saamisele ja hambaravi tegevusloa taotlemisele. Üldarstlik arsti eriala on aluseks üldarsti kutse saamisele, kuid ei anna õigust iseseisvalt töötada.

§ 8. Eriarstlikud erialad on aluseks residentuuri läbiviimisele, eriarsti kutse saamisele, atesteerimisele ning tegevuslubade väljastamisele.

§ 9. Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 24. septembri 1996. a määrus nr 25 «Arstide erialanimistu» (RTL 1996, 121, 629).

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV