Teksti suurus:

«Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 109, 1681

«Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 11.10.2000 nr 65

Määrus kehtestatakse «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319) paragrahvi 44 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 17. juuni 1999. a määrusega nr 59 (RTL 1999, 107, 1367) kinnitatud Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja täiendatakse punktiga 30 järgmises sõnastuses:

« 30. Maavarade kaevandamine»

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json