Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 ""Tulumaksuseadusest" tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 4, 29

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 ""Tulumaksuseadusest" tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 30.12.2004 nr 150

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414) § 48 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 29. detsembri 1999. aasta määruse nr 120 ««Tulumaksuseadusest» tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46; 31, 470; 69, 999; 2004, 7, 101) § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Kehtestada laenuintressi alammääraks 3,5% aastas.»

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Renaldo MÄNDMETS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json