Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanded

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 2005, 1,

Välisministeeriumi teadaanded


VÄLISMINISTEERIUMI TEADAANDED

Välislepingute jõustumine
«A» – allakirjutamise, «J» – jõustumise kuupäev

Põhja-Atlandi leping (North Atlantic Treaty – RT II 2004, 5, 14), mis on koostatud 4. aprillil 1949. aastal Washingtonis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 29. märtsil 2004. aastal.

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe (Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces – RT II 2004, 31, 114), mis on koostatud 19. juunil 1951. aastal Londonis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 26. detsembril 2004. aastal.

Protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta (Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty – RT II 2004, 31, 114), mis on koostatud 28. augustil 1952. aastal Pariisis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 26. detsembril 2004. aastal.

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ning selle liikmesriikide esindajate ja rahvusvahelise personali staatuse kokkulepe (Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff – RT II 2004, 31, 115), mis on koostatud 20. septembril 1951. aastal Ottawas, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 26. novembril 2004. aastal.

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkulepe ( Agreement between the Parites to the North Atlantic Treaty for the Security of Information – RT II 2004, 34, 127), mis on koostatud 6. märtsil 1997. aastal Brüsselis, jõustub Eesti Vabariigi suhtes 6. jaanuaril 2005. a.

Alus: Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi noot.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikiri ( Constitution of the International Organization for Migration – RT II 2004, 34, 126), mis on koostatud 19. oktoobril 1953. aastal, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 30. novembril 2004. aastal.

Alus: Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni teade.

Välisminister Kristiina OJULAND

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json